Polytechnickú školu na Liptove zatiaľ nezrušia. Zvíťazil populizmus a politikárčenie, tvrdí Jurinová


Foto: Polytechnickú školu na Liptove zatiaľ nezrušia. Zvíťazil populizmus a politikárčenie, tvrdí Jurinová Foto: Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš, Erika Jurinová a Mesto Liptovský Mikuláš

Žilinský samosprávny kraj sa snaží šetriť finančné prostriedky rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj plánovaná racionalizácia siete škôl a školských zariadení, ktorá vyvoláva silné pocity a konflikty medzi zainteresovanými stranami.

V septembri 2023 župní poslanci napriek protestom odhlasovali zlúčenie dvoch žilinských škôl. Žiaci aj učitelia zo Strednej odbornej školy podnikania Žilina na Sasinkovej ulici sa na základe ich rozhodnutia majú presťahovať do budovy aktuálnej Spojenej školy Žilina-Bytčica.


„Pri obmedzených zdrojoch je dôležité, aby peniaze kraja boli použité maximálne efektívne – aby pomohli zmodernizovať prostredie pre čo najviac žiakov. Preto ako dobrí hospodári chceme, aby kapacita zrekonštruovaných a modernizovaných škôl bola maximálne využitá. To je dôvod spájania škôl či sťahovania škôl do jedného spoločného areálu,“ vysvetlila hovorkyňa župy Eva Lacová.

Samosprávny kraj si od zlučovania a rušenia nezaplnených škôl sľubuje najmä zníženie prevádzkových nákladov na žiaka, ako aj nutných investícií do rekonštrukcie budov vzdelávacích zariadení. Peniaze, ktoré sa ušetria na prevádzke, chcú obratom využiť na modernizáciu zachovaných škôl a vyučovacieho procesu.

Zvýši sa kvalita absolventov stredných škôl. Dobudujú sa školské areály, v ktorých sa budú všetci žiaci po sťahovaní či spájaní v dohľadnom čase učiť tak, aby mohli tráviť čas v modernizovaných školských areáloch s učebňami vybavenými technikou zodpovedajúcou potrebám súčasného vzdelávania a atraktívnymi priestormi na šport a záujmovú mimoškolskú činnosť,“ dodala Lacová.

Boj za zachovanie polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši

Podobným spôsobom ako v Žiline chcela župa zakročiť aj v Turci a na Liptove. Úplne vyradená mala byť Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši. Poľnohospodárske odbory by boli presunuté na Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku do Liptovského Hrádku, potravinárske na hotelovú akadémiu a strojnícke na stavebnú odbornú školu priamo v Liptovskom Mikuláši.


Po prvotnom zverejnení návrhu na zrušenie tejto školy sa spustil tvrdý boj za jej zachovanie. Primátor mesta, zamestnávatelia z Liptova a poslanci župného zastupiteľstva združení vo výbore za záchranu školy dokonca podpísali Memorandum o spolupráci za záchranu a rozvoj Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

„Podnikatelia v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, strojárstva a cestovného ruchu v memorande garantujú absolventom polytechnickej školy atraktívne finančné ohodnotenie, prax počas štúdia a tiež chcú aktívne podporiť nábor žiakov na školu,“ priblížil primátor Ján Blcháč.

Hlavným problémom školy je totiž nízky záujem nových študentov, hrozí preto neotvorenie prvých ročníkov. S prísľubom dobre plateného zamestnania by sa mohol začať hlásiť vyšší počet záujemcov o štúdium. Najzávažnejším argumentom za zachovanie polytechnickej školy je fakt, že ide o jediné vzdelávacie zariadenie svojho druhu na celom Liptove a Orave. Pracovný trh podľa mesta potrebuje odborníkov, ktorých dokáže škola vychovať.

Župa však oponuje s tým, že jej snahou je práve zachovanie dôležitých odborov. To chce dosiahnuť ich presunom na stabilné školy v regióne, čo umožní aj ich rozvoj počas ďalších rokov. Na podnet primátora mesta sa koncom januára uskutočnilo stretnutie zástupcov kraja a vedenia Liptovského Mikuláša. Župa na rokovaní očakávala návrhy, ako iným spôsobom zachrániť odbory a zlepšiť ich kvalitu, podľa vyjadrenia hovorkyne Lacovej však žiadne neprišli.


Pohľad žilinského poslanca Ľubomíra Bechného

Stretnutia sa zúčastnil aj žilinský a zároveň župný poslanec Ľubomír Bechný, ktorý následne v liste doručenom aj našej redakcii vyjadril svoj názor. Sám sa považuje za nezainteresovaného a mimo priameho konfliktu záujmov. V liste spomenul niekoľko návrhov od strany bojujúcej za záchranu školy.

Primátor podľa neho vyslovil myšlienku, aby sa začal školský internát využívať komerčne, čím sa zarobia peniaze na rekonštrukciu školy. Protistrana však vyjadrila pochybnosti ohľadom záujmu o ubytovanie v tejto lokalite. Budova navyše podľa Lacovej vyžaduje významnú investíciu. „Na zateplenie plášťa a strechy budov, dokončenie výmeny okien, rekonštrukciu interiéru, inžinierskych sietí a výťahov je aktuálne odhadovaná potrebná čiastka 7,4 milióna eur,“ priblížila hovorkyňa.

Okrem toho padli tiež návrhy na výmenu riaditeľky vzdelávacieho zariadenia či zapojenia súkromného sektoru do spolupráce so školou. Práve to sa primátor snažil docieliť aj následným podpísaním spomínaného memoranda o spolupráci. Župa zas dostala výčitku, že v posledných rokoch investovala len do okolitých škôl.

Bechný v liste opísal aj priebeh stretnutia. Konalo sa v sále, ktorá bola vyzdobená viacerými banermi a na stene bol premietaný veľký nápis ŠKOLU SI NEDÁME! Pri hlavnom rokovacom stole bolo 12 miest, z ktorých 11 obsadili zástancovia záchrany školy. Posledné bolo vyhradené pre županku Eriku Jurinovú. Bechného prekvapilo, že riaditeľka školy údajne nebola na stretnutie pozvaná.

Ten nadpis evokuje, že organizátorom chce niekto školu vziať. A oni ju idú v mene občanov Liptova brániť. Ale proti komu? Proti zlej županke Erike Jurinovej? Proti zlej predsedníčke odbornej komisie Ľudmile Chodelkovej? Proti zlej riaditeľke odboru školstva a športu Miroslave Abrmanovej? Proti zlým poslancom Čepcovi, pripadne Bechnému?“ položil nakoniec niekoľko otázok Bechný.

Rovnako ako v Žiline, aj v Liptovskom Mikuláši vznikla petícia za záchranu školy, ktorú podpísalo 1 600 ľudí. Podporu jej vyjadrili tiež Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a zástupcovia rezortov pôdohospodárstva a školstva.


Rokovanie o záchrane školy sa vyostrilo, spokojná je len jedna strana

O osude mikulášskej školy sa opäť rokovalo v pondelok 26. februára na zasadnutí župného zastupiteľstva. Diskusie na túto tému trvali niekoľko hodín a podľa Jurinovej sa nezaobišli bez urážok, vykrikovania a osobných útokov. Pri hlasovaní o jej vyradení sa nakoniec väčšina poslancov zdržala alebo bola proti. Rozdiel v hlasoch bol však tesný.


Vedenie mesta Liptovský Mikuláš uverejnilo správu o záchrane školy na sociálnych sieťach. Predsedníčka kraja mala po hlasovaní uviesť, že poslanci svojím rozhodnutím iba predlžujú agóniu školy. Odkazujú jej preto, aby jedinej škole svojho druhu na Liptove a Orave dala pokoj, prestala iniciovať jej zrušenie a začala sa venovať zlepšovaniu jej podmienok a napredovaniu.

„Včera zvíťazil populizmus a politikárčenie. Jednou z úloh zástupcov občanov v zastupiteľstve je prinášať rozhodnutia a riešenia, ktoré síce nie sú populárne, no sú nevyhnutné pre budúcnosť a rozvoj kraja. Bohužiaľ poslanci okresu Liptovský Mikuláš a Martin v tejto chvíli podliehajú emóciám a zrejme majú obavy prijať nadčasové, perspektívne a do budúcna nevyhnutné riešenie. Emócie musia opadnúť, aby sme mohli pokračovať vo vecnej diskusii,“ reagovala na výsledok zasadnutia Jurinová.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu