Kontakt


Prevádzkovateľ spravodajského portálu Žilinak.sk: Žilina aktuálne

Názov spoločnosti: INAQ s.r.o.
IČO: 47 696 800
DIČ: 202 404 9467
Sídlo: Makovického 55/3, 010 01 Žilina
Bankové spojenie: 2928 9099 58 / 1100


Kontakt na prevádzkovateľa spravodajského portálu.
Na nasledujúcich číslach neposkytujeme dopravné informácie ani žiadne informácie z katalógu firiem!
Telefón: 041 / 764 32 97
Mobil: 0902 848 552
0915 815 941