Dnes najčítanejšie
VIDEO: Po Žiline a okolí sa pohybujú dvaja neznámi muži, ktorí si obzerajú a poškodzujú autá
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

23 november 2020 - 14:40

Poslanci ŽSK schválili úver 10 miliónov aj dotáciu letiska Žilina. Etický kódex opäť neprešiel

Foto: Poslanci ŽSK schválili úver 10 miliónov aj dotáciu letiska Žilina. Etický kódex opäť neprešiel
Foto: ilustračné - Žilinský samosprávny kraj

Od dnešného rána rokujú poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na 21. zasadnutí, doteraz schválili prijatie návratnej výpomoci od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 10 000 000 eur, dotáciu pre Letisko Žilina v podobe navýšenia základného imania spoločnosti. Na druhýkrát neschválili etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.

Sumu 10 miliónov eur si župa požičia od Rozvojovej banky Rady Európy na základe navýšenia úveru, ktorý bol kraju poskytnutý už v roku 2015. Približne 6,5 miliónov eur chce samospráva využiť na investičné akcie. Zvyšných 3,5 miliónov eur má poslúžiť na predfinancovanie projektov.

Medzi investičnými akciami, ktoré chce župa zaplatiť z požičaných peňazí, sú stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu v Liptovskej nemocnici s poliklinikou (550 000 eur), rekonštrukcia ústredného kúrenia a rozvodov v CSS Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach (270 000 eur), stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa v CSS Letokruhy v Žiline (200 000 eur), stavebné úpravy budovy a projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Harmónia v Žiline (230 000 eur), stavebné úpravy v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši (600 000 eur) či stavebné úpravy internátu v Strednej zdravotníckej škole v Žiline (1 900 000 eur).

Žilinský samosprávny kraj si už v októbri požičal 6 508 960 eur od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tie majú pomôcť vykompenzovať výpadky dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Ďalších 15 miliónov eur si požičal kraj minulý rok na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy, ku koncu októbra mu rezort financií vyplatil 11,3 miliónov z tejto sumy. Dlh samosprávy by mal budúci rok dosiahnuť takmer dve pätiny bežných príjmov. 

Zdroj: zilinskazupa.sk

Nepriamou dotáciou zachraňovali poslanci Letisko Žilina, ktoré župa získala do väčšinového vlastníctva začiatkom aktuálneho roku. Pri prevzatí deklarovali predstavitelia ŽSK aj iných inštitúcií záujem letisko rozlietať, ešte najmenej niekoľko rokov však budú musieť obaja akcionári letisko dotovať. Druhým, menšinovým vlastníkom, je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

„Zvýšenie základného imania LSZA je navrhované taktiež z dôvodu predísť úpadku v zmysle § 4 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a riešiť tak aktuálnu nepriaznivú ekonomickú situáciu, ktorá je spojená nielen so zvýšením straty v roku 2020 a tým zvýšením záporného vlastného imania, ale i s existenciou záväzkov minulých období a úverovým zaťažením spoločnosti,“ vysvetľuje jeden z dôvodov navýšenia imania navrhovaný materiál.

Letisko má pre región aj iný význam ako len komerčné lety, dnes v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline predstavuje priestor na zabezpečenie vzdelávania leteckého personálu a výcvik pilotov. Prevádzku letiska rovnako zasiahla aktuálna pandémia koronavírusu: 

„Prevádzka letiska je ovplyvnená pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila 50% pokles prevádzkových výkonov spoločnosti v porovnaní s rokom 2019 v mesiacoch marec až máj. Najväčší výpadok prevádzkových výkonov zaznamenala spoločnosť v segmente výcvikových letov, čo bolo spôsobené hlavne prerušením činnosti najväčšieho užívateľa Letiska Žilina, Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra Žilinskej univerzity v Žiline. V segmente všeobecného letectva je výpadok prevádzkových výkonov spôsobený zákazom vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky,“ spresňuje podnikateľský plán, ktorý bol súčasťou bodu rokovania.

Na budúci rok by vedenie letiska chcelo zvýšiť výnosy za letiskové služby a neletecké činnosti v súvislosti so začatím pravidelnej a nepravidelnej obchodnej leteckej dopravy v mesiaci marec 2021. V hre je aj vytvorenie leteckého spojenia na niektoré zo sieťových letísk, záujem je najmä o západoeurópske destinácie:

„Na základe prieskumu v regióne a rokovania s niektorými firmami, ktoré sa uskutočnili v poslednom období je možné uvažovať o vytvorení pravidelného leteckého spojenia s niektorým z letísk v Nemecku, pričom ako najvhodnejšie sa ukazuje Letisko Norimberg. Keďže požiadavka na leteckú dopravu identifikovaná v regióne nie je dostatočná na vytvorenie pravidelného spojenia na dennej báze je potrebné spojenie s niektorým z letísk v SR. V prípade Norimbergu je možne spojenie s Letiskom Piešťany, kde identifikovali podobné možnosti rozvoja. Projekt predpokladá spojenie Letiska Norimberg s Letiskom Žilina (3x týždenne) a s Letiskom Piešťany (2x týždenne) lietadlom o kapacite 30-45 cestujúcich.“ 

Ďalším bodom rokovania bolo prijatie Etického kódexu volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa mal týkať predsedníčky, poslancov a členov komisií zastupiteľstva.

Materiál definuje ideálny model správania sa funkcionárov, ktorí, okrem iného, „sú pripravení poskytnúť informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a presvedčivo zdôvodniť a vysvetliť svoje rozhodnutia a ich súlad s verejným záujmom a nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak im to zákon neukladá, otvorene a slušne odpovedajú na otázky obyvateľov alebo médií súvisiace s výkonom ich funkcie, pričom nezverejňujú informácie, ktoré sú dôverné alebo sa týkajú súkromia iných osôb.“ 

Kódex by upravil aj spôsob, akým majú poslanci rečniť a verbálne vystupovať: „Predseda ŽSK, poslanci ŽSK a členovia komisií Zastupiteľstva ŽSK sa nesnažia získať hlasy voličov osobnými útokmi na iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia,“ definuje materiál.

Aj napriek tomu, že pri hlasovaní sa našiel dostatočný počet hlasov, po ich prepočítaní nakoniec kódex nebol prijatý. 

 

13 reakcií


Dopravný servis
Fatranská
Jama na ceste
21:58
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:12
Solinky, Centrálna
Práca na ceste
19:07
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
17:41
Strečno
Jama na ceste
17:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia