Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

27 november 2019 - 14:39

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa pozýva na nové výstavy od Lucie Tallovej a Kristíny Mésároš

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa otvára dve nové výstavy - prvú od Lucie Tallovej s názvom Ostrovy a druhú od Kristíny Mésároš - Café Moon.

LUCIA TALLOVÁ - OSTROVY

Kurátor výstavy: Lucia Miklošková
Vernisáž: 26.11.2019
Trvanie výstavy: 27.11.2019 - 1.2.2020 

Sólový výstavný projekt autorky Lucie Tallovej s názvom Ostrovy vznikol špeciálne pre priestor Veľkej výstavnej siene Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Výstava prezentuje diela umelkyne zostavené do celku priestorovej inštalácie. Autorka vo svojich inštaláciách a troj - dimenzionálnych kolážach pracuje so starými fotografiami a antikvárnym nábytkom. Fotografie dopĺňa citlivými intervenciami, napríklad pridaním farebnej škvrny, ďalšieho obrazu alebo objektu v rôznych podobách. Tallová týmito autorskými gestami porušuje a prepisuje predmet fotografického záznamu, pričom účinkom je prebudenie fotografického média a akoby oživenie obrazu (času minulosti) v prítomnom priestore. 

Aktuálna výstava nadväzuje na predchádzajúce výstavné projekty, v ktorých autorka zvýznamnila exteriér diel. V rámci nich svoje práce najskôr tematizovala cez konštrukcie archívu (konštrukcia diela ako archív spomienok), následne dospela k uvoľnenejším formám, kedy diela už nutne nelimitovala rámom a prešla k otvoreným kompozíciám. Pre jej diela sú charakteristické dva obrazové motívy – morská krajina a vzdušná atmosféra. K morským hladinám a vodným brehom alebo vodnej pare, vzduchu a mračnám sa autorka neustále vracia. Maľby, veľkorozmerné plátna, aj drobné akvarely na papieri akoby zachytávali pohyb ako formu plynutia nemennosti - je to voda, ktorá sa mení na vodnú paru, kryštalizuje a následne sa vracia do svojho pôvodného stavu. 

Lucia Tallová svoje objekty konštruuje ako ostrovy alebo hory. V oboch prípadoch ide o symbolickosť miesta, ktoré je nedostupné a vzdialené. Preto sú jej krajiny zväčša ľudoprázdne. Jej diela  prezentujú predmety známe z našej bežnej reality, uvedené do neobvyklých stretnutí a spojení, kedy sa stávajú viac obrazom – spomienkou, alebo obrazom – snom. Keď človek sníva alebo spomína, nenachádza sa v minulosti, skôr v minulosti aj súčasnosti zároveň, pretože sa oba časy miešajú v sebe a tvoria novú skutočnosť, obraz - ostrov.

Na výstave Ostrovy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, sú predstavené najnovšie diela z aktuálnej tvorby autorky, ktoré sú verejne prezentované po prvýkrát. Lucia Tallová (*1985) je na slovenskej scéne dobre etablovaná autorka mladej generácie, absolventka Vysokej školy výtvarných umení, ateliéru Ivana Csudaia, držiteľka niekoľkých významných ocenení (2016 – Cena Nadácie Tatra Banky za umenie, 2013 - VÚB Maľba roka, 2010 - Strabag Artaward International).

KRISTÍNA MÉSÁROŠ - CAFÉ MOON 

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Kurátor výstavy: Miroslava Urbanová
Vernisáž: 26.11.2019
Trvanie výstavy: 27.11.2019 - 11.1.2020

Kristína Mésároš patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí vstúpili na scénu súčasného vizuálneho umenia v posledných desiatich rokoch. Jej samostatná výstava s názvom Café Moon prebieha v Malej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa od 27.11.2019 do 11.1.2020. Vystavené diela charakterizuje živý autorský rukopis a špecifická atmosféra mimo všednosti každodennosti.

Maľby Kristíny Mésároš bývajú častokrát charakterizované ako imaginatívne, špecifické kódovanie jej obrazov v symbolickej rovine prináša dojem tajuplnosti. Umelkyňa nevytvára žiadne nové mytológie, no operuje s istým repertoárom symbolov a asociácií – aj pomocou názvov obrazov, v ktorých počíta s vkladom predošlej skúsenosti diváka. Pre tento účel s radosťou preberá názvy filmov a zasadzuje ich do nových kontextov krajiny osvetlenej pozoruhodnou explóziou svietivých farieb a figúr v nejasných situáciách.

Východiskovým bodom pre vznik diel je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami - návštevy nových miest, krajín, materstvo… Dajú sa v nich objaviť malé i veľké naratívy, osobné spomienky či vlastný pohľad na globalizovanú a štandardizovanú dobu pomocou napr. zobrazenia kaviarne uprostred mesačnej krajiny, či nakopených plastových stoličiek prekrytých reťazou plastových lian a kvetov.

Výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa predstavuje výber z najnovších prác autorky, bez spoločného tematického menovateľa. Kristína Mésároš (*1981) je absolventkou grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér Vojtecha Kolenčíka). Počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Je finalistkou Maľby 2014, Strabag Artaward International 2009, držiteľkou 1. miesta v súťaži The best New Years illustration postcard 2003 a Gas de France. Žije a tvorí v rakúskom Scharndorfe.


Dopravný servis
Košická
Práca na ceste
18:55
Strečno
Jama na ceste
18:54
Košická
Práca na ceste
17:30
Na Horevaží
Kolóna
17:12
Oškerda
Kolóna
17:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia