Dnes najčítanejšie
Na Košickej ulici v Žiline došlo k zrážke dvoch áut, začínajú sa tvoriť kolóny

18 september 2018 - 15:08

OZ Mulica vyzvalo primátora Žiliny na zriadenie emisnej zóny v celom meste Žilina od roku 2020

Foto: OZ Mulica vyzvalo primátora Žiliny na zriadenie emisnej zóny v celom meste Žilina od roku 2020
Foto: ilustračné - pixabay.org

Už zajtra nadíde Deň čistého ovzdušia, počas ktorého bude aj na Hlinkovom námestí v rámci projektu AIR TRITIA prebiehať bohatý program. Pri tejto príležitosti zaslalo Občianske združenie MULICA výzvu primátorovi mesta Žiliny na opatrenie, ktoré aspoň čiastočne povedie k zníženiu znečistenia dopravou v meste Žilina.

„Berúc do úvahy fakt, že za posledné 4 roky sa mesto nepohlo v oblasti riešenia udržateľnej mobility, vyjadrujeme sklamanie a zároveň navrhujeme konkrétne riešenie. Je ním návrh na zákaz jazdy osobných motorových vozidiel s naftovým pohonom, ktoré nespĺňajú emisnú triedu min. Euro IV od roku 2020,“ uvádzajú zástupcovia OZ MULICA.

Pripomenuli, že Žilina má síce plány na sieť cyklotrás, avšak za posledné štyri roky nepribudol ani jeden nový kilometer. Predstavitelia takisto dodali, že ich návrhy na nové cyklotrasy a riešenia organizácie dopravy, ktoré boli možné realizovať bez dopadu na majetkoprávne problémy, neboli vypočuté. 

„Je dobré, že Žilina má nový moderný park MHD, ale načo sú nové vozidlá, keď musia trčať v kongesciách. Pritom situácia sa len a len zhoršuje. Ako jeden z dôvodov uvádzame, že podľa štatistík počet registrovaných vozidiel neustále rastie, čo má určite dopad aj na znečistenie ovzdušia dopravou.Keďže k podobným opatreniam pristupujú aj zahraničné mestá, myslíme si že hodnota ľudského zdravia je rovnaká, či už v Nemecku alebo na Slovensku,“ uzavreli autori výzvy. 

Výzvu v plnom znení si môžete prečítať nižšie 

Vec.: Návrh na zákaz osobných automobilov nespĺňajúcich minimálne emisnú normu EURO IV 

Pri príležitosti Dňa čistého ovzdušia sa na Vás obraciame s požiadavkou o riešenie znečistenia dopravou ako aj neudržateľného stavu dopravy a mobility v meste Žilina. Napriek víziám o udržateľnej mobilite v meste Žilina, nevidíme žiadne pozitíva, či už z pohľadu riešenia dopravy alebo podporou nemotorovej dopravy, najmä cyklistickej dopravy.

Pred časom chcela Európska komisia viesť súdne konanie voči Slovensku ako aj niektorým iným krajinám EÚ z dôvodu nedostatočných opatrení na znižovanie znečistenia z dopravy. Myslíme si, že ak si uvedomujú iné mestá, či už v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Španielsku, Švajčiarsku alebo Nórsku závažnosť problematiky znečistenia ovzdušia z dopravy a jej vplyvu na zdravie obyvateľov a pristúpili k reštrikciám, ktoré sa týkajú zákazu prevádzky osobných vozidiel, mali by sme si to uvedomiť aj my. V niektorých mestách týchto krajín požadujú úplný zákaz naftových (vznetových) automobilov alebo automobilov, ktoré nespĺňajú emisnú normu EURO V a viac. Niektoré krajiny dokonca hovoria o úplnom zákaze naftových automobilov. 

Nemyslíme si, že je rozdiel medzi zdravím občana v Nemecku a občana na Slovensku. Z tohto dôvodu požadujeme, aby mesto Žilina prijalo opatrenia na zníženie ďalšieho znečisťovania ovzdušia z dopravy.

Odborné štúdie preukázali, že znečistenie dopravy má zásadný vplyv na vyššie riziko vzniku rakoviny, astmatických, alergických ťažkostí a respiračných ochorení. Podieľajú sa na tom najmä jemné pevné častice PM10, PM2,5 a menšie. U starých motorových vozidiel často už ani nefunguje filter pevných častíc, ktorý by ich mal zachytiť a majitelia tieto filtre odstraňujú, pretože kúpa nového filtra často prevyšuje hodnotu samotného vozidla. Stačí sa pozrieť koľko takýchto automobilov s ”oblakmi” čierneho dymu za sebou jazdí po Žiline.

Nechceme, aby sa do Žiliny, ale aj na Slovensko dovážali staré “smradiace” autá a naše mestá sa stávali “smetiskom” týchto automobilov, ktoré v západoeurópskych mestách zakázali alebo plánujú zakázať. Vymedzenie emisnej zóny iba v centre mesta Žilina, ako to mesto pred časom navrhovalo sa nám nedostatočné a nesystematické, keďže väčšina obyvateľov mesta trávi čas mimo centra, kde už je v súčasnosti doprava regulovaná.

Veríme, že ochrana zdravia obyvateľov mesta ako aj návštevníkov si zasluhuje oveľa väčšiu pozornosť,ako tomu bolo doteraz. Boli by sme zároveň radi, aby mesto podporovalo alternatívne a udržateľné formy dopravy. Nemáme nič proti tomu, ak si niekto kúpi motorové vozidlo, avšak jeho používanie by malo byť uvážené a v súlade s požiadavkami na zdravie a životné prostredie. 

Keďže samotná legislatíva Slovenskej republiky prostredníctvom zákona NRSR č. 350/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, umožňuje vytvoriť nízkoemisnú zónu na území obce alebo časti obce patriace do niektorej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a), c) až e), v ktorom je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, boli by sme radi, keby sa aj reálne aplikovala.

Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa od 1.12.2020 plošne na celom území mesta Žilina zakázal vjazd, prejazd ako aj prevádzka motorových vozidiel kategórie M1 a N1 so vznetovým (dieslovým) motorom, ktoré nespĺňajú minimálne emisnú normu Euro IV a viac, to znamená zakázať vozidlá s dieslovým pohonom emisných tried Euro 0 až Euro IIII. 

 

V Žiline, dňa 18.9.2018
OZ MULICA 

Marián Gogola
Martin Bolo
Soňa Veveričíková
Martin Krištof
Michal Žarnay
Vladimír Randa
Zdroj: OZ Mulica


Dopravný servis
Košická
Prekážka na ceste
06:00
Strečno
Prekážka na ceste
05:59
Košická
Prekážka na ceste
05:58
Oškerda
Iné nebezpečenstvo
05:41
Strečno
Jama na ceste
05:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina