Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár o hru SMITH&WESSON


Foto: Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár o hru SMITH&WESSON Foto: Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár o dielo jedinečného dramatika a spisovateľa, jednej z najvýraznejších osobností talianskej kultúry súčasnosti, ALESSANDRA BARICCA. Jeho hru SMITH&WESSON uvedie Mestské divadlo Žilina 16. decembra 2016 v réžii Antona Šulíka.

Smith & Wesson odpovedá na otázku, ako uskutočniť neuskutočniteľné. Hrdinovia drámy sa rozhodnú narušiť zdanlivý pokoj svojich životov, za ktorým sa skrýva ich strach a opúšťajú pohodlnú pozíciu pozorovateľov. Okolnosti ich donútia podstúpiť riziko a zažiť najväčšie dobrodružstvo, v ktorom ide o ľudský život. Dvaja muži s menami výrobcov zbraní si zahrajú „ruskú ruletu“. Životný plán každého z nich je stereotyp a nemá svoj cieľ. Smith je samozvaný kronikár predpovedí počasia a Wesson je záchranár, ktorý nikdy nikoho nezachránil. A tak hoci riziko podujatia je obrovské, je tu tiež šanca na zásadnú zmenu so šťastným koncom. Paradoxom je, že podujatie nesie v sebe potenciál šťastia aj v prípade neúspechu. Novej šance pre dvojicu Smith&Wesson.

Mestské divadlo Žilina je prvé, ktoré hru predstaví slovenskému publiku. „Tento text je horúcou novinkou v preklade Františka Hrušku na Slovensku a nebol ešte u nás nikde v divadlách uvedený. A to je šanca na nezaťažený umelecký dialóg v našom divadle, ktoré miluje prvolezecké výstupy“, priblížil riaditeľ divadla a režisér Anton Šulík.

Na Slovensku sa literárne diela Alessandra Baricca tešia veľkej pozornosti čitateľov, jeho jazyk a štýl prinášajú vždy niečo nové a neobyčajné, nehovoriac o hodnotovom odkaze jeho textov. V hre sa črtajú dva motívy typické pre Baricca: hudba a silný osobný príbeh. Režisér Anton Šullík vysvetľuje: „Hudba a jej zápis je aj v tomto Bariccovom texte. Napomáha štrukturovaniu príbehu a stáva sa istým návodom pre popis situácie, nálady ale aj samotnému významu. Aj mi tento text vnímame ako istý zápis partitúry. Istého systému, ktorý približuje verbálny (textový) prejav v dynamike, tempe alebo harmonických, či naopak dizharmonických stavoch diania.“

Baricco posunul dej hry na začiatok dvadsiateho storočia, je začiatok storočia dvadsiateho prvého a paralela je zjavná. „Obdoba období je namieste. Oba časy po prelome storočí nesú príbuzné evolučné znaky spoločenského stupňa a vyhodnocovania morálnych hodnôt. Hybnej sily, ktorou sa vtedy žilo a ktorou žijeme aj my teraz.  Akcent aktualizácie funguje vo všetkých rovinách, filozofickej, spoločenskej alebo dramatickej.  Baricco píše súčasne zrozumiteľne a hlavne nesmierne ľudsky. Vie presne zapísať odkaz nás samých plynúcich v dobách. Sme to stále my, či v antike, secesii ale aj dnes,“ uzatvára režisér Anton Šulík.

Uvedenie hry podporil Taliansky kultúrny inštitút na Slovensku.

Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mestské divadlo Žilina