Diskriminácia žilinských poslancov? Podľa Haasa mesto stále neinformuje o kontrolných dňoch


Foto: Diskriminácia žilinských poslancov? Podľa Haasa mesto stále neinformuje o kontrolných dňoch Foto: Mesto Žilina

V utorok 23. apríla sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. V rámci všeobecnej rozpravy sa diskutovalo aj o účasti poslancov na kontrolných dňoch. Tie slúžia na to, aby boli poslanci informovaní o priebehu projektov, ktoré financuje samospráva.

Viacerým z nich sa však stalo, že im mesto pozvánku nedoručilo a tak sa kontrolného dňa nemohli zúčastniť. „Nerozumiem, ako tam môžem škodiť. (...) Mňa iba zaujímajú informácie, ktoré sa na ňom preberajú. Mám svoj mandát, obyvatelia sa tých informácií dožadujú a ja by som im ich rád dal,“ uviedol poslanec Karol Haas. 

Navrhol preto uznesenie, v ktorom žiadal, aby boli na kontrolné dni pozývaní všetci poslanci z mestskej časti, v ktorej sa stretnutie uskutoční. Vychádzal pritom zo zákona o obecnom zriadení. Ten hovorí o tom, že mestský poslanec má právo zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré vykonávajú orgány obce.

„Pripadám si ako v Amerike v 18. storočí, keď niektorí občania mohli vojsť do kaviarne a niektorí nie,“ dodal poslanec Haas. Rovnaký problém riešil už v júni minulého roka, kedy konanie primátora označil dokonca za diskriminačné. Primátor mu vtedy prisľúbil, že ho na kontrolné dni pozývať bude. Napriek tomu ho opäť nepozval. 


Na dnešnom zasadnutí primátor opäť zdôraznil, že z jeho strany o zámernú segregáciu nejde. Všetci poslanci sú podľa neho informovaní o aktivitách mesta a o tom, v akom stave sú realizované projekty. 

„Koho si primátor pozve a nepozve na akékoľvek svoje stretnutie, je len a len mojim rozhodutím a takéto uznesenie ma k tomu nemôže donútiť. (...) Ak za mnou prídete, nikdy vám nezatvorím dvere. Ale nemôžete ma donútiť, aby som sa pri projektoch, ktoré poslanci podporili svojim hlasovaním a ktoré podporili prijatím programového vyhlásenia, s vami stretával,“ uviedol Peter Fiabáne.

Navrhované uznesenie schválené nebolo, pretože nedostalo nadpolovičnú väčšinu hlasov. Podporili ho však poslanci Hriník, Cibulka, Bechný, Randa, Talapka, Trnovec, Steinhübl a poslankyne Chodelková, Martinková a Balogová. Primátor Peter Fiabáne nakoniec opäť prisľúbil, že poslancov na kontrolné dni organizované mestom pozývať bude. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu