Primátor má ignorovať poslanca Haasa, ten hovorí o porušení zákona a diskriminácii


Foto: Primátor má ignorovať poslanca Haasa, ten hovorí o porušení zákona a diskriminácii Foto: Facebook

Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline budú na dnešnom zasadnutí rokovať o neobvyklom materiáli. Karol Haas totiž predložil dokument s názvom Právo poslanca - Žiadosť o spravodlivé zachádzanie a rovnocenné a nediskriminačné informovanie všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Podľa vyjadrenia klubu ZA naše mesto a dôvodnej správy materiálu je dôvodom diskriminácia najmladšieho poslanca Haasa primátorom mesta Petrom Fiabáne. Ten ho totiž nepozval na kontrolný deň revitalizácie verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na Vlčincoch. Pozvánku však dostali všetci ostatní poslanci za tento volebný obvod, ako aj ďalšie osoby.

„Ako siedmy poslanec za volebný obvod Vlčince bol poslanec Karol Haas zo strany primátora Petra Fiabáne ignorovaný a týmto krokom boli ignorovaní aj obyvatelia, ktorí mu dali mandát poslanca za sídlisko Vlčince,“ uvádza dôvodná správa materiálu na rokovanie.


Podľa Haasa primátor týmto konaním porušil zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že poslanec je oprávnený zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách či na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce. Fiabáne mal na rokovaní zastupiteľstva odpovedať, že na stretnutia môže pozývať, koho chce.

„Dôvodom na takéto konanie má byť údajne fakt, že Karol sa (tak ako viacerí) rozhodol nepodpísať Deklaráciu o spolupráci s primátorom a niekoľkými poslancami. Teda akási odplata za rozhodnutie zostať nezávislým poslancom s vlastným názorom na dianie v meste,“ vyjadril sa klub ZA naše mesto.

Zastupiteľstvo bude preto dnes hlasovať o návrhu na uznesenie, aby primátor vždy rovnocenne a nediskriminačne informoval všetkých poslancov o relevantných skutočnostiach pre výkon ich mandátov, ktoré sú spojené s nimi reprezentovanou mestskou časťou. V druhom bode Haas žiada priamo o pozývanie poslancov na kontroly, previerky a vybavovanie sťažností.

„Každý poslanec má právo zúčastňovať sa aktivít mesta spojených s jeho obvodom bez ohľadu na jeho politické názory, klubovú príslušnosť alebo sympatie voči osobe primátora. Preto aj takýmto spôsobom žiadame, aby primátor mesta Žilina s takýmto konaním okamžite prestal a vždy rovnocenne a nediskriminačne informoval všetkých poslancov ohľadom relevantných skutočností pre výkon mandátu poslanca, ktoré sú spojené s mestskou časťou, ktorú poslanec v rámci mandátu reprezentuje,“ píše sa v závere návrhu na uznesenie.

Vedenie mesta sa ku kauze zatiaľ nevyjadrilo s odôvodnením, že materiál bude prerokovaný na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Prečítajte si viac: