Peter Fiabáne k výberu viceprimátorov: Majú moju plnú dôveru, sú skúsení, pracovití a dostatočne odborne zdatní


Foto: Peter Fiabáne k výberu viceprimátorov: Majú moju plnú dôveru, sú skúsení, pracovití a dostatočne odborne zdatní Foto: zilina.sk

Peter Fiabáne si po svojom opätovnom zvolení do funkcie primátora Žiliny vybral na konci januára svojich nových zástupcov na aktuálne volebné obdobie. Prvým viceprimátorom sa stal poslanec za obvod č. 5 (Hájik) Ján Ničík a pozíciu druhého viceprimátora v súčasnosti zastáva poslanec za obvod č. 3 (Solinky) Martin Kapitulík

Nahradia tak predošlých zástupcov žilinského primátora Fiabáne v minuloročnom období, a to viceprimátorku Barboru Birnerovú a prvého viceprimátora Vladimíra Randu.

Vyjadrenie primátora Petra Fiabáne k výberu jeho nových zástupcov:

Po voľbách som avizoval snahu nájsť širokú zhodu naprieč celým mestským poslaneckým zborom, nájsť spoločnú reč v otázkach rozvoja Žiliny a prevziať zodpovednosť za korektné vzťahy. Viesť zodpovedne a poctivo krajské mesto je pre samotného primátora náročné. Žilina je veľké mesto, máme veľa kompetencií a výziev, ktorým sa chceme a potrebujeme venovať. Potrebujeme skúsených a perspektívnych ľudí, schopných pomáhať pri riešení nedostatkov.

Osoby oboch nových zástupcov som dôsledne zvážil, sú výsledkom dlhých rokovaní naprieč celým politickým spektrom a obaja majú moju plnú dôveru. Majú skúsenosti, sú pracovití a dostatočne odborne zdatní. Ján Ničík i Martin Kapitulík jednoznačne spĺňajú všetky predpoklady, ktoré od viceprimátorov očakávam a verím, že sa im v ich nových úlohách bude dariť.

Mojou snahou bolo umožniť podieľať sa na moci všetkým zoskupeniam. Obaja moji zástupcovia budú zastrešovať dôležité oblasti, ktorým sa bude samospráva venovať v horizonte budúcich štyroch rokov. Prvý viceprimátor Ján Ničík pôsobí v komunálnej politike od roku 2006. Zameria sa na kultúrnu oblasť, sociálnej, voľnočasovej a športovej oblasti či parkovacej politike.

Martin Kapitulík, ako môj druhý zástupca žilinského primátora, je mestským poslancom už tretie volebné obdobie. Medzi jeho priority na pozícii viceprimátora bude trvalo udržateľný rozvoj, investície, mobilita mesta, digitalizácia a SMART technológie či energetická efektívnosť.

  Pokračovanie článku pod reklamou  


Pre novozvolených viceprimátorov je ich funkcia výzvou

Obaja viceprimátori sa tak v najbližších rokoch budú venovať v Žiline témam, ktoré sú pre mnohých obyvateľov mesta kľúčovými. Pre prvého viceprimátora Jána Ničíka je jeho nové poslanie v rámci samosprávy obrovskou zodpovednosťou. Zároveň si však uvedomuje jeho dočasnosť.

Funkciu viceprimátora, do ktorej som bol menovaný, vnímam ako výzvu, možnosť ovplyvňovať rozhodovanie o budúcnosti nášho mesta najmä v oblastiach spojených s kultúrou a cestovným ruchom,“ uviedol Ján Ničík.

Druhý zástupca primátora Martin Kapitulík spresňuje, že v súčasnosti spolu so svojím kolegom postupne preberá agendu od predchodcov. „Zároveň, v spolupráci s poslaneckými klubmi, ktoré majú záujem spoločne pracovať pre Žilinu, finalizujeme znenie programového vyhlásenia a deklarácie o spolupráci. Tieto dokumenty budú tvoriť spoločný program na najbližšie štyri roky, ku ktorého plneniu sa všetci zaviažeme.

Čakajú nás veľké výzvy, ktoré zvládneme len spoločne. Preto chcem úprimne poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom poslancom, ako aj zamestnancom úradu za aktívny a konštruktívny prístup. Som presvedčený, že spoločne urobíme pre Žilinu a Žilinčanov kus dobrej roboty,“ doplnil Kapitulík. 


Prečítajte si viac: