Rozhovor s primátorom Žiliny: Veľa vecí sme rozpracovali, ale jedno obdobie na všetko nestačí


Foto: Rozhovor s primátorom Žiliny: Veľa vecí sme rozpracovali, ale jedno obdobie na všetko nestačí Foto: Dávid Mariančík

Tohtoročné komunálne voľby v Žiline nepriniesli veľké prekvapenia. Občania po štyroch rokoch opäť vložili svoju dôveru do rúk Petra Fiabáne, ktorý mesto viedol aj v predošlom funkčnom období. Zostávajúci primátor tak dostal možnosť pokračovať v rozpracovaných plánoch a dodržať staré aj nové sľuby.

Ako sa za štyri roky zmenili jeho predstavy a ideály, prečo sa rozhodol opäť kandidovať a aké chyby spravil počas uplynulého funkčného obdobia sa dozviete v exkluzívnom povolebnom rozhovore. Peter Fiabáne sa taktiež zdôveril, ako funkcia zasiahla jeho osobný život a ako vníma podporu Žilinčanov či úspešnosť svojej predvolebnej kampane.

Primátor odpovedal aj na otázky o splnených a nesplnených predvolebných sľuboch, parkovacej politike v meste, plánoch na riešenie energetickej a demografickej krízy či o spolupráci s mestským zastupiteľstvom a Žilinským samosprávnym krajom.

Do primátorského kresla zasadnete druhýkrát v rade. Čo Vás motivovalo uchádzať sa o znovuzvolenie?

Som Žilinčan a toto mesto mám stále rád, napriek tomu, že je nedokonalé. Založil som si tu rodinu a 20 rokov som budoval úspešný športový klub, ktorý bol veľmi úzko spojený s fungovaním mesta. Počas štyroch volebných období, kedy som bol poslancom, som dostal viacero ponúk kandidovať, no zakaždým som odmietol. Pred štyrmi rokmi som mal pocit, že čas spraviť takéto rozhodnutie dospel.

Za tento čas sme veľa vecí rozpracovali, ale jedno obdobie na všetko nestačí. Moja ambícia je pokračovať vo veciach, ktoré mám ešte v hlave. Neutiecť od vecí, ktoré sú rozpracované a prevziať zodpovednosť. Tieto obdobia nie sú jednoduché, no nemám obavy z ťažkej roboty, takže to beriem stále ako výzvu. Pokiaľ by ľudia chceli niekoho iného, tak si ho vyberú, a ja sa vrátim k plávaniu alebo trénovaniu detí. Občania mi dôveru dali a ja chcem, so všetkou úctou a rešpektom k nim, pokračovať ďalej.

Ako veľmi vaša funkcia zasiahla Váš osobný život? Zostáva Vám popri práci dosť času aj na rodinu či koníčky?

Na to by vám najlepšie odpovedala moja manželka. Zasiahol a veľmi. Priznám sa, že v prvých dvoch rokoch som si dokázal ukrojiť len veľmi málo času pre svoju rodinu, čo malo veľký dopad. Deti sú už veľké, žijú v Bratislave, ale s manželkou sme boli zvyknutí tráviť voľný čas spolu, turistikou, cyklistikou či umením. Toto všetko som jej zrazu zobral, naozaj to nebolo jednoduché. Zasiahlo to aj moje fyzické zdravie, najviac však trpela moja rodina.

Na druhú stranu, robím to preto, lebo je to pekná práca. Vidíte za sebou výsledky, stretávate sa s množstvom ľudí so záujmami či s ochotou pomôcť a niečo urobiť. Je to obrovská príležitosť a skúsenosť vidieť veci z iného uhla a nadhľadu.

Keď sme pri koníčkoch, ako najradšej trávite voľný čas?

Športom a pri knihách, ale nestíham čítať toľko, ako by som chcel. Keď prídem domov, tak väčšinou pri prvej stránke zaspím. Mám veľmi rád film, divadlo, jednoducho umenie. Takisto prírodu, oddýchnem si aj pri práci na záhrade. Samozrejme, chvíle s rodinou, keď sme pokope. Som zvedavý, chcem vedieť, ako veci fungujú a rád sa rozprávam s ľuďmi. Stretávam sa aj s kamarátmi z pred-primátorského obdobia.

Do Vášho prvého funkčného obdobia ste určite vstupovali s rôznymi predstavami a ideálmi. Ako sa zmenili za uplynulé štyri roky?

Keď sme vstupovali do obdobia pred štyrmi rokmi, tak sme pripravili PlánZA. Týkal sa väčšiny problémov, ktoré v meste boli, a my v jeho napĺňaní hodláme pokračovať. Pred štyrmi rokmi bolo pre nás dôležitých šesť oblastí. Doprava s parkovaním, budovanie športovej infraštruktúry, sociálna oblasť, komunikácia, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru - čistota, poriadok, zeleň. Niečo sa nám podarilo zrealizovať, niečo nie.

Väčšina z tém predošlého obdobia je relevantná aj dnes. Starostlivosť o verejný priestor, zeleň a jej kvalita, na tom je potrebné pracovať neustále. Klimatické zmeny len akcelerujú potrebu túto problematiku riešiť. Na prvom mieste zostáva stále doprava a parkovanie. V nasledujúcom volebnom období by sme ho chceli rozšíriť po celom meste a uspokojiť tak ľudí. Naďalej ostáva ambícia vybudovať aspoň jednu športovú halu a prípadne jeden menší bazén. Pribudla téma, ktorú priniesli krízy – krízový manažment mesta. Dnes už vieme, že v najbližšom období budú ďalšie krízy prichádzať a my by sme mali byť pripravení. Už dnes začíname pracovať napríklad na tom, aby sa mesto stalo energeticky sebestačnejším, než aktuálne je.

Ak by som to mal zoradiť, tak na začiatku rebríčka našich priorít je doprava, parkovacia politika, cyklotrasy, kvalita peších trás a fungovanie mestskej hromadnej dopravy, keďže to je kľúčová vec, ktorá Žilinčanov veľmi trápi. Druhou oblasťou je reakcia na klimatické zmeny, kvalita verejného priestoru, ovzdušia a životného prostredia. Treťou témou je revitalizácia zanedbaných častí mesta, ako sú historické centrum, bulvár alebo predstaničné námestie. Ďalej je tu aj oblasť starnutia obyvateľstva, ktorú môžeme začať pociťovať viac a viac, hoci si to možno ešte neuvedomujeme. Preto treba určite pokračovať v rozširovaní služieb starostlivosti o seniorov. Dôležité, samozrejme, zostávajú aj všetky ostatné oblasti, ako šport, kultúra, vzdelávanie a podobne.

Ktoré predvolebné sľuby ste splnili a ktoré nie?

V oblasti bezpečnosti sme chceli skvalitniť prácu a rozšíriť počet príslušníkov mestskej polície, čo sa nám podarilo. Kamerový systém sme rozšírili len sčasti, ale budeme ďalej pokračovať. Druhý pilier mojej kampane bola sociálna oblasť, kde sme sa výrazne posunuli. Zlepšili sme opatrovateľskú službu, skvalitnili činnosť stacionárov a denných centier, pribudli dve komunitné centrá. Na slušnej úrovni je komunikácia s partnermi v tejto oblasti, ako aj financovanie. V športe som mal tri piliere – atletický areál, plávanie a športovú halu. Čo sa týka atletických areálov, myslím, že je za nami kus dobrej roboty. Väčší problém je zvyšná športová infraštruktúra, teda veľká mestská hala a menšie športové haly na iné športy. Tam sme sa objektívne nikam neposunuli, aj keď som mal iné predstavy. Projektovo sme sa posunuli buď s prístavbou nového bazéna k existujúcej krytej plavárni alebo s novým bazénom na Solinkách. Komunikácia mesta smerom k občanom, partnerom aj médiám sa výrazne zlepšila. Posilnili sme ju aj Radničnými novinami, ktoré sú apolitické a nie primátorove. Snažíme sa ľuďom ukázať, čo sa v meste robí, aj pomocou webu, Facebooku a mestskej aplikácie.

Ako to bolo s parkovacou politikou? 

Nepodarilo sa nám zrealizovať prevzatie parkovania a spustenie parkovacej politiky v rukách mesta. Na základe informácií, s ktorými som vstupoval do prvého volebného obdobia, som mal predstavu, že to zvládneme. Parkovacia politika a prevzatie parkovania bolo súčasťou veľkého vysporiadania, ktoré som predstavil v polovici svojho funkčného obdobia, ale nenašlo potrebnú podporu. Potom mi trvalo skoro rok, kým sme našli inú cestu, ako ďalej. To bol dôvod, prečo sa nám s parkovaním nepodarilo posunúť tak, ako by sme chceli. Dnes sme však pripravení prevziať parkovaciu politiku. Najbližšie mesiace budeme sedieť nad krokmi, ktoré máme pripravené. Tak, aby sme už v polovici budúceho roku prevádzkovali parkovanie v plnom rozsahu, ako som to prezentoval aj v predvolebnej kampani.

Obyvatelia mesta často poukazujú na nedostatočnú čistotu alebo údržbu verejného priestranstva a zelene. Čo ste za štyri roky spravili v tomto smere?

Čo sa týka verejného priestranstva, stále je tu časť ľudí, ktorí kritizujú, že mesto je špinavé, chýbajú tu stromy a podobne. Ja si trúfam oponovať. Nehovorím síce, že tento stav je ideálny, ale naozaj sa tu urobil kus roboty. Pracovali sme na tom, aby oddelenie životného prostredia prešlo na iný spôsob fungovania. Druhý krok bol útvar hlavného architekta, ktorý má silno zabezpečenú aj zelenú agendu. Výsledok je množstvo nových výsadieb, stromov, krov, teraz vysádzame mobilnú zeleň a nové záhony. V poslednom období sme mali problém s údržbou zelene, pretože sme nemali vysúťaženú firmu. Verím ale, že ak v tejto práci budeme pokračovať, tak to v Žiline bude vyzerať dobre. Stále hovorím, že mesto je špinavé natoľko, ako si ho špiníme my. Nezáleží iba na tom, ako často ho pozametajú zamestnanci, ale aj na tom, či si naši obyvatelia a návštevníci nájdu čas svoj odpad odniesť do koša, alebo si ho hádžu pod nohy. Ja mám na toto ťažké srdce, pretože viem, ako sa snažíme, a potom vidím, ako sa ničí mestský majetok, lavičky, značky, ako sa kreslia nápisy po nových fasádach… To nie je len vizitka mesta a primátora, ale nás všetkých.


Aké chyby ste počas Vášho prvého funkčného obdobia spravili?

Určite v parkovacej politike. Mal som predstavu, ktorú som precenil, alebo možno podcenil. Išiel som do toho s vierou, že môj prístup je správny, no po čase som pochopil, že nemám podporu, ktorú som očakával. Spravil by som niečo inak? Stále si myslím, že pri tom balíku problémov, ktoré sú spojené s jedným menom, by bola pre mesto lepšia dohoda, ako konflikt a súdne spory. Asi by som dnes hľadal podporu inak a snažil sa lepšie vysvetliť, čo tým sledujem.

Určite sú aj ďalšie veci, ktoré vnímam ako rezervy. Dostávame sťažnosti na lehoty na stavebnom úrade, ktorý je vizitkou mňa aj mesta. Tam sa nám nedarí tak, ako by sme chceli a táto oblasť určite potrebuje prehodnotiť. Našli by sme viac takýchto vecí, ktoré nedopadli podľa očakávaní. Tie sú vždy veľké, no realita je väčšinou iná, pretože zistíte, že narážate na rôzne bariéry – spoluprácu poslancov, legislatívu, financovanie mesta.

Ako vnímate pohľad a podporu Žilinčanov? Zmenila sa oproti Vašej prvej kandidatúre?

Keby som mal merať podporu Žilinčanov cez negatívne reakcie niektorých z nich na Facebooku, tak by som mal asi ostať doma, nechodiť do roboty a už nekandidovať. Odpoveďou na to všetko, s čím sme sa 4 roky trápili, boli ľudia, ktorí ma chceli odvolať, ktorí o mne hovorili, že som gauner, Trabelssieho človek, že som úplne neschopný. Ja však viem, že sme štyri roky naozaj tvrdo pracovali. Dnes všetci vedia, že mesto Žilina je partner, s ktorým sa dá rozprávať a u ktorého nenájdu zatvorené dvere. My zas máme dobrých partnerov v univerzite, VÚC, armáde, požiarnikoch, záchranných zložkách, občianskych združeniach či v kultúre, športe a vzdelávaní.

Svoju dôveru mi dalo 44 % ľudí, ktorí prišli k voľbám, a vďaka nim tú podporu cítim. Naložím s ňou rovnako, ako v predošlom období – zodpovedne a skromne.

Ako ste vnímali úspešnosť Vašej predvolebnej kampane pred štyrmi rokmi a teraz?

Na naše kampane som veľmi hrdý z viacerých dôvodov. Prvú aj druhú viedol môj syn a dali sme dokopy skvelý tím. Je to šikovný a schopný chalan, ktorý rozumie politike a marketingu. Samozrejme, tie kampane boli odlišné. Pred štyrmi rokmi som sa z pozície úplného outsidera dostal do pozície vážneho uchádzača na post primátora. Bývalý primátor už nekandidoval. Vďaka tomu získala kampaň inú dynamiku a bola zo strany niektorých protikandidátov veľmi nepríjemná. Tí, čo si boli istí, že uspejú, zrazu zistili, že majú konkurenta, s ktorým nerátali. A vyhodnotili to tak, že treba kampaň priostriť spôsobom, ktorý nebol príjemný. My sme však vždy komunikovali slušne, na kritiku sme odpovedali pravdivo a vecne, nikoho sme neurážali a uspeli sme.

S takým istým nastavením sme išli aj do tejto kampane. Splnili sme si všetky domáce úlohy. Už v marci sme vedeli, čo ľudí trápi a aké sú priority, ktoré chcú riešiť. To je veľmi dôležitá vec, ktorú podľa mňa nikto z mojich protikandidátov neabsolvoval. Moja kampaň bola iná, pretože som do nej išiel ako primátor. Ako popísaný list, ako človek, ktorý nesplnil očakávania časti spoločnosti. Preto bolo potrebné pripustiť, že sme chybovali a že sme niektoré veci nespravili. Musíte jednoducho ostať slušný, vecný, pragmatický, autentický a pripustiť aj svoje nedostatky. Kampaň sme postavili na tom, čo sme urobili dobre, ale nevyhýbali sme sa ani odpovediam na kritiku toho, čo sme urobili zle. Trúfol som si odstrániť outdoorovú kampaň. Veril som, že nám to neuškodí, pretože to vykompenzujeme osobným kontaktom medzi ľuďmi a inou komunikáciou. Nemyslím si, že úspešná kampaň má byť postavená len na kritike jestvujúceho primátora s cieľom nahradiť ho. Ľudia podľa mňa očakávajú súboj hodnôt a pohľadov na to, ako mesto riadiť. To sa však nestalo ani v tejto volebnej kampani. 

Ako plánujete riešiť na úrovni mesta energetickú krízu?

Je to obrovská výzva. Musím povedať, že za štyri roky sme sa v tomto ďaleko nedostali. Dnes sme v štádiu základných opatrení. Zdedili sme časť projektov zameraných na energetické zhodnocovanie budov - najmä školských zariadení. V tom sa snažíme ďalej pokračovať a hľadať prostriedky na zatepľovanie a energetické zhodnocovanie budov. Vážnou výzvou je dopravný podnik, ktorý je asi najväčším požieračom elektrickej energie a peňazí. U nich aj v správe športových zariadení sa pripravujú projekty na získavanie energie z alternatívnych zdrojov. Jedna z hlavných úloh je, aby mesto malo svojho energetického inžiniera. Uvažujeme o výstavbe vlastnej fotovoltaickej elektrárne a o energetickom zhodnocovaní odpadov. Budeme určite potrebovať aj zásadné zmeny v legislatíve, aby sme v týchto krokoch mali oporu. Máme ambíciu pustiť sa do klimatického plánu mesta na najbližšie desaťročie, ktorý bude smerovať k uhlíkovej neutralite. Na to všetko potrebujeme podporu zastupiteľstva a externú pomoc.

Ako plánujete riešiť na úrovni mesta demografickú krízu?

Podľa štatistík obyvateľstvo starne a začne ho reálne ubúdať. Dobrá správa pre Žilinu je, že podľa výskumov by bola jednou z prvých volieb ľudí na miesto pre život. Je to mesto, o ktoré je záujem. To ovplyvňuje cena bytov, služieb, stav verejných priestorov, doprava a tak ďalej. Od posledného sčítania v Žiline pribudlo asi tisíc obyvateľov. Pokles bol v Nitre, Martine, Trnave, Bystrici, dokonca aj v Prešove. Žilina s Bratislavou a Košicami majú šancu byť centrami osídlenia a rozvoja na našom malom Slovensku. Čaká nás preto veľmi dôležitá cesta - musíme vytvoriť strategický plán rozvoja do roku 2050. Túto domácu úlohu by sme mali urobiť, pretože Fiabáne tu možno za štyri roky nebude, ale mesto sa musí udržateľne rozvíjať ďalej. Príde niekto iný a je veľmi dôležité, aby mal k dispozícii kvalitné podklady, ktoré mu pomôžu udržať kontinuitu vývoja mesta. Aby sme naozaj zostali mestom, ktoré bude prosperujúce, udržateľné a bohaté. Mali by sme veľmi tvrdo pracovať, aby sme ukázali, že so Žilinou sa na Slovensku dá rátať. Že je to dobré miesto, že sa tu dá fungovať a má zmysel založiť si tu rodinu.

Zhodnoťte svoju doterajšiu spoluprácu s mestským zastupiteľstvom. Aké máte plány na budúcu spoluprácu?

V uplynulom období mi bolo vyčítané, že som to nezvládol, zastupiteľstvo bolo rozhádané a nemal som svojich poslancov. Všetky dôležité materiály však prešli a poslanci ich nakoniec podporili. Problém bol, že z ich strany niekedy prichádzali požiadavky a uznesenia, ktoré neboli potrebné a zbytočne nás vyťažovali. Myslím si, že výsledok nie je až taký zlý, ale určite mohol byť lepší a ja na tom mám tiež svoj podiel viny. Snažím sa poučiť. 

Pred štyrmi rokmi veľká časť ľudí kandidovala nepriamo podo mnou, no s časťou poslancov a klubov som sa časom rozišiel. Teraz z tých poslancov, ktorí kandidovali podo mnou, prešiel iba jeden. Verím však, že sme sa z predošlých rokov poučili, že niečo urobiť neznamená len dopriať úspech primátorovi. To bolo pre mňa jedno z najsmutnejších zistení - časť z agendy poslancov bola len nedovoliť úspech mne, pretože to bránilo ich ambíciám.

Vo volebnom roku si dokážem predstaviť, že sa rozídu aj tí najlepší kamaráti, pretože chcú kandidovať na primátora. Ale nemali by sme tri roky robiť všetko preto, aby ten druhý neuspel. Je to neuveriteľne krátkozraké. Môj návrh je dohodnúť sa na veciach, ktoré by sme chceli za štyri roky urobiť, bez ohľadu na to, na ktorej strane sme. Vytvorme programové vyhlásenie, ktoré bude prienikom našich predstáv. Ponúkam absolútnu spoluprácu a súčinnosť mestského úradu. Dajme preč veci, ktoré nás rozdeľujú, na ktorých sa nedohodneme a ktorými sa budeme len navzájom ničiť. Ak sa to podarí, tak mám nádej, že sa dokážeme posunúť ďalej aj v náročných veciach. 

Zhodnoťte svoju doterajšiu spoluprácu so župou. Aké máte plány na budúcu spoluprácu?

Tak ako doteraz. Pre nás je župa veľmi dôležitý partner, zostáva tam pani predsedníčka, s ktorou mám štvorročnú skúsenosť. Od župy očakávame, že bude riešiť aj problémy mesta. Častokrát totiž rieši problémy regiónu a na krajské mesto sa akoby zabúda. Máme niekoľko prienikov záujmov, napríklad rozvoj inovatívneho priemyslu cez Inoviu, oblasť dopravy, otázku budovania veľkej športovej infraštruktúry. Očakávame, že župa bude naším partnerom. Žilina by mala byť centrom v oblastiach, ako je kultúra či environmentalistika. Tým, že je prirodzeným hlavným mestom kraja, ľudia sem chodia za zábavou, obchodom, službami. Nemôžeme iba dávať a poskytovať služby, lebo to mesto nezvládne. Potrebujeme pomoc a spoluprácu.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: