Priemerný plat výrobného zamestnanca KIA Žilina presiahol 2-tisíc eur, v najbližších rokoch ďalej porastie


Foto: Priemerný plat výrobného zamestnanca KIA Žilina presiahol 2-tisíc eur, v najbližších rokoch ďalej porastie

Začiatkom tohto týždňa sme informovali o dobrých správach pre zamestnancov automobilovej spoločnosti Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. Podľa Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO KIA pracovníci splnili výrobnú normu na vyplatenie 14. mzdy. Ďalším úspechom bola dohoda medzi odborármi a zamestnávateľom o nových podmienkach Kolektívnej zmluvy.

Kolektívne vyjednávanie trvalo menej než dva mesiace a vyvrcholilo v piatok 25. novembra podpísaním nového dodatku k zmluve. K zlepšeniu podmienok pre zamestnancov, ktoré zahŕňajú najmä nadštandardné zvýšenie mzdy, príplatkov za nočné zmeny a ďalšie finančné bonusy, sa neskôr vyjadril odborári aj vedenie spoločnosti Kia Slovakia.

„Sme radi, že sa nám podarilo rýchlo dospieť k dohode a zamestnancom Kia Slovakia sa počas nasledujúcich troch rokov budú nadštandardne zvyšovať mzdy. Nový dodatok ku Kolektívnej zmluve okrem nadpriemerného rastu miezd zaručí našim zamestnancom dlhodobú stabilitu reflektujúc aktuálnu sociálnu a hospodársku situáciu ako aj zmeny v automobilovom priemysle,“ uviedol Seok Bong Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Slovakia.

Výrobní zamestnanci v závode zarobia v priemere viac než 2-tisíc eur. Od nadchádzajúceho roka bude priemerná mzda nového operátora výroby bez predošlých skúseností vyššia ako 1500 eur. V decembri 2022 sa podľa dodatku zvýši aj príspevok na jedlo, príspevok pri narodení dieťaťa či v prípade mimoriadnych udalostí. Úplnou novinkou je 700-eurový príspevok pri odchode do dôchodku.

S výsledkom vyjednávania sú spokojní aj odborári, podľa ktorých nové podmienky zmluvy zaručia zachovanie a rast životnej úrovne pracovníkov spoločnosti Kia Slovakia. Na ďalšie vyjednávania sa pripravujú v roku 2025.

„Konečné znenie nového dodatku Kolektívnej zmluvy zohľadňuje aktuálne požiadavky a potreby zamestnancov, ktoré Kia Slovakia získava priamo od nich. Vďaka aktuálne podpísanému dodatku ku kolektívnej zmluve si spoločnosť chce aj naďalej udržať svoju pozíciu zodpovedného zamestnávateľa,“ doplnilo vedenie spoločnosti.


Prečítajte si viac: