Mesto Žilina malo poskytnúť dotácie na súkromné pozemky na Frambore, peniaze v skutočnosti využili dobrovoľníci


Foto: Mesto Žilina malo poskytnúť dotácie na súkromné pozemky na Frambore, peniaze v skutočnosti využili dobrovoľníci
Galéria: 10 fotiek
Foto: Facebook/Park Frambor

V uplynulý týždeň sa na verejnosti objavila informácia o tom, že samospráva poskytla dotáciu na zveľaďovanie pozemkov súkromných vlastníkov z Bratislavy v parku na Frambore.

Územie parku je podľa katastra nehnuteľností z prevažnej väčšiny majetkom Slovenskej republiky. Na základe výpisu z katastra vieme taktiež potvrdiť, že jedna parcela parku na Frambore je od roku 1948 vlastníctvom dvoch mužov s trvalým bydliskom v Bratislave. Ide o parcelu č. 3500 registra E s výmerou 3348 m². 

V tomto roku však nebola uzavretá žiadna zmluva o dotácii medzi mestom Žilina a vlastníkmi pozemku. Dotácia nebola poskytnutá ani firme, ktorá patrí jednému z majiteľov. Financie určené na zveľaďovanie Framborského parku boli pridelené jedine občianskemu združeniu Žilinský skrášľovací spolok. So žiadosťou o stanovisko sme sa preto obrátili na predsedu združenia, ktorým je aktivista Ján Rzeszoto.

„Ako predseda Žilinského skrášľovacieho spolku som žiadal mesto o dotáciu dvakrát a bol som úspešný. Prostriedky boli použité na zveľaďovanie parku ako celku,“ uviedol Rzeszoto. Prvýkrát v tomto roku dostal Žilinský skrášľovací spolok dotáciu od primátora mesta Žilina v júni. Finančná čiastka vo výške 1000 eur bola určená na úhradu nákladov na kosenie mestského Parku Frambor bez zberu trávnej hmoty. 

Druhá dotácia z pohotovostného fondu číslo 3 bola pridelená v auguste, kedy bol finančný príspevok vo výške 600 eur určený na zakúpenie podkladových farieb, akrylových sprejov a maliarskych potrieb. S ich využitím zdobí park na Frambore niekoľko streetartových malieb, ktoré znázorňujú stromy či staré lokomotívy premávajúce na trati Žilina-Rajec. 


Framborský park v Žiline je miesto, kde bol ešte pred tromi rokmi len odpad. Súkromní majitelia nejavili žiadny záujem ani snahu toto miesto zveľaďovať a preto sa tejto činnosti ujal Žilinský skrášľovací spolok. To sa však nezaobíde bez finančnej podpory mesta alebo iných subjektov.

Žilinský skrášľovací spolok spolu s dobrovoľníkmi financie využíva na úpravu terénu v parku, likvidáciu čiernych skládok, sadenie kvetov či zakladanie nových trávnikov. Špecifický priestor pod žilinskou estakádou sa tak dnes vďaka snahe aktivistov a dobrovoľníkov postupne stáva príjemným miestom pre oddych a relax.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu