Vo Framborskom parku sa podarilo odkryť potok, v budúcnosti by mohol tiecť až do Rajčianky


Foto: Vo Framborskom parku sa podarilo odkryť potok, v budúcnosti by mohol tiecť až do Rajčianky Foto: Facebook/Ján Rzeszoto

Zatiaľ čo si bezpečnosť dopravy na niektorých miestach v Žiline vyžaduje zatrubnenie vodných tokov, v iných lokalitách môže zurčiaca voda po dlhých rokoch opäť spríjemniť okolité prostredie. Žilinským aktivistom sa podarilo odkryť úsek potoka Frambor, ktorý preteká postupne zveľaďovaným Framborským parkom.

Frambor je bohatý prírodný priestor s prameňmi pitnej vody a mokraďami, ktorý sa nachádza v širšom centre mesta pod žilinskou estakádou. Toto územie bolo dlhú dobu využívané na skladovanie odpadu, dobrovoľníci na čele s Jánom Rzeszotom a Ivetou Martinkovou ho však už niekoľko rokov premieňajú na príjemný park.

„Ďalšia veľká vec sa podarila na Frambore. Po našich žiadostiach sa podarilo aspoň čiastočne odkryť potok Frambor. Vyslobodili sme jeho časť z rúr,“ podelil sa s dobrou správou kandidát na žilinského primátora Ján Rzeszoto v príspevku na sociálnej sieti.

Rzeszoto verí, že po úspešnom hydrogeologickom výskume bude v budúcnosti možné odkrytie ďalšej časti tohto vodného toku. Následne by bolo potrebné vytvoriť pre potok Frambor náhradné koryto, ktoré by ho popri Kragujevskej ulici doviedlo až do rieky Rajčianky.

Prečítajte si viac: