Víťazný návrh súťaže na Nový Bulvár Žilina počíta s kamennými kockami, vzrastlou zeleňou a plochou pre trhy


Foto: Víťazný návrh súťaže na Nový Bulvár Žilina počíta s kamennými kockami, vzrastlou zeleňou a plochou pre trhy Foto: SLLA s.r.o.

Víťaz Urbanisticko-krajinársko-architektonického súťažného dialógu na „Nový Bulvár Žilina“ predstavil riešenie s navrhovaným znížením intenzity motorovej dopravy, preferenciou iných druhov a cyklotrasou oddelenou od komunikácie. Súťaž na novú podobu priestoru medzi Národnou bankou Slovenska a začiatkom starého Bulváru vyhlásilo mesto koncom septembra.

Výsledky súťažného dialógu, ktorého sa zúčastnili štyri autorské kolektívy a neskôr prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry, zverejnil portál archingo.sk. O finálnom výsledku rozhodla hodnotiaca prostredníctvom dňa 2. februára 2021.

Za prvé miesto získavajú autori riešenia zo SLLA s.r.o. odmenu vo výške 8-tisíc eur, ich návrh ocenila porota z viacerých dôvodov:

„Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície ... Zúžením jazdných pruhov a rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie uvoľňuje priestory po stranách a umožňuje tým bonifikovať pobytovú funkciu v území,“ dodáva porota.

Zdroj: SLLA, s.r.o.

Autori návrhu zapojili aj priestory pred fasádami bytových domov a medzi budovami, hlavné pešie ťahy sa tak v týchto priestoroch rozšíria v prípade realizácie víťazného návrhu. Zo zámeru je jasné, že radnica by rada miesto premenila na pokračovanie starého Bulváru, ktorý sa postupne mení na priestor s gastroprevádzkami vrátane terás. To zapracovali do návrhu aj architekti:

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„Miesta na odpočinok s lavičkami dopĺňa množstvo ďalších foriem drobného mobiliáru od stojanov na bicykle, cez jednoduché hracie prvky, pingpongové stoly, trampolíny, workoutové prvky, pítka, kresielka či lavice so stolmi. Priestor svojou variabilitou umožňuje umiestnenie terás kaviarní prakticky v každom mieste promenády. Na konanie trhov je primárne určený priestor pred budovou banky,“ vysvetľujú autori víťazného návrhu.

Dnešné materiály na chodníkoch majú nahradiť Žilinčanom známe kocky: „Základným použitým materiálom je kamenná kocka 10x10 cm, na hlavnom pešom ťahu je použitá kamenná kocka s rezaným povrchom, na pridružených plochách pre chodcov je povrch dlažby štiepaný. Ostatné oddychové plochy majú tiež štiepaný povrch, ale medzi kockami je použitá trávnatá špára,“ dodáva prezentácia k víťaznému návrhu

Prečítajte si viac: