Zrekonštrovaný Nový Bulvár má mať prioritu pohybu peších, lepšej mikroklímy a bezbariérovosti


Foto: Zrekonštrovaný Nový Bulvár má mať prioritu pohybu peších, lepšej mikroklímy a bezbariérovosti

Novú podobu časti žilinského Bulváru má navrhnúť víťaz architektonickej súťaže, ktorú mesto spustilo minulý mesiac. Už o niekoľko dní bude súťaž pokračovať oznámením výsledku a zaslaním výzvy na účasť uchádzačom v ďalšej etape, ktorá bude mať podobu súťažného dialógu. Mesto Žilina si od dvaapolmiliónovej investície sľubuje zlepšenie funkčnosti aj estetiky významnej časti verejného priestoru Nového Bulváru. 

Územie o rozlohe viac ako 14 000 m2 je vymedzené z jednej strany spojnicou medzi OC TEMPO a Galéria Silvia a zo strany druhej ulicou Mostná vrátane priestoru autobusovej zastávky, ktorá slúži pre prímestskú autobusovú dopravu. Podľa zadania je prioritou rekonštrukcie dať na viac než 40 metrov širokej dvojsmernej triede prednosť chodcom. 

„Návrh by mal vhodne kombinovať pomerne frekventovanú pešiu trasu s automobilovou a cyklistickou dopravou, poprípade ponúknuť priestor, ktorý variabilitou aktivít a podujatí vo verejnom priestore vdýchne nový život mestskému bulváru. Súčasťou návrhu má byť výrazné skľudnenie individuálnej automobilovej dopravy v území s preferenciou pešieho a cyklistického pohybu.“ 

Do tejto časti Bulváru má postupne pribudnúť viac mestského života, súťaž počíta s tým, že v lokalite dôjde postupne k zmene využívania prevažne dvojpodlažných komerčných objektov na kaviarenské a reštauračné využitie. Aj preto budú architekti navrhovať možnosti letných terás pri týchto nerezidenčných budovách. 

Riešené územie. Zdroj: zilina.sk

Zadanie jasne definuje, že peší pohyb musí byť v návrhu preferovaný nad všetky ostatné druhy dopravy, zároveň musí byť zabezpečená bezbariérovosť vrátane prístupu na zastávku hromadnej dopravy, ktorý sa nachádza pod úrovňou riešeného územia. Preferovaným riešením by malo byť využitie výťahu alebo eskalátora. 


Pre maximálne zabezpečenie komfortnosti chodcov by mohla byť v území obmedzená doprava na rýchlosť 20 kilometrov za hodinu a priestory medzi objektmi občianskeho vybavenia prekryté:

„Požadujeme preveriť možnosti prestrešenia - pergoly medzi objektami na ul. A. Bernoláka tak, aby bol pohyb chodcov v čo najväčšej miere chránený pred poveternostnými vplyvmi (dažďom). Podmienkou je, aby takéto prekrytie nebolo stavebne spojené s existujúcimi objektami, teda aby sa jednalo o samostatné konštrukcie. Požadujeme kreatívne riešenie s vyššou architektonickou úrovňou, na zváženie je použitie vegetačnej strechy na tomto prekrytí.“ 

Súčasťou riešeného územia má byť zachovanie existujúcej stanice bikesharingu, avšak nemusí byť na dnešnom mieste pri bilingválnom gymnáziu. Potenciálne by v území mohlo vzniknúť obdobné stanovisko pre zdieľané kolobežky. Obdobnú súťaž na rovnaké územie vypísalo mesto v roku 1996, výsledky súťaže sa podľa zadania nedochovali.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu