Víťazný návrh súťaže na Nový Bulvár Žilina počíta s kamennými kockami, vzrastlou zeleňou a plochou pre trhy