Výstava v Krajskej knižnici v Žiline: Zákutia Slovenska