Prednáška o finančnom vzdelávaní: Rozum je naša pridaná hodnota