Štátny komorný orchester Žilina - program na jún 2019