Dnes najčítanejšie
Priemerná mesačná mzda v Žilinskom kraji vzrástla medziročne o 8,8 percenta na 966 eur

02 máj 2018 - 13:58

Chodník z Bytčice na Solinky bude dočasne uzavretý pre výstavbu diaľničného privádzača

Foto: Chodník z Bytčice na Solinky bude dočasne uzavretý pre výstavbu diaľničného privádzača

Chodník medzi mestskou časťou Bytčica a sídliskom Solinky bude dočasne uzavretý. Informovali o tom miestni poslanci Anton Trnovec a Jozef Juriš.

Pohyb peších, cyklistov ale aj motorových vozidiel, ktoré sa presúvajú po ulici Antona Bielka, je riešený v projektovej dokumentácii stavby diaľničného privádzača. Ulica čiastočne zasahuje do trasy diaľničného privádzača, prostredníctvom objektov SO120-00 a SO 112-00.

Zhotoviteľ oznámil v tomto mieste nasledovný postup prác:  

  1. Odhumusovanie Skládky humusu SH7
  2. Odvoz ornice z trasy privádzača na skládku humusu SH7
  3. Realizácia preložky vodovodu SO 533-00 a preložky kanalizácie SO 508-00
  4. Zrealizovanie preložky cesty SO 120-00 a SO 112-00 pre odklonenie vozidiel, cyklistov a chodcov mimo trasy privádzača.

Po zrealizovaní týchto objektov, budú značky, slúžiť na zamedzenie vstupu verejnosti do trasy privádzača a v súčasnosti využívanej komunikácie.

Bezpečnostné opatrenia: 

  • Doprava počas odhumusovania bude križovať jestvujúcu cestu Anton Bielka, kde počas doby prevozu ornice na skládku (cca 14 dní) bude doprava regulovaná regulovčíkmi, pre zabezpečenie bezpečného prechodu chodcov a cyklistov v tomto období. To znamená, že v prípade blížiacich sa chodcov, cyklistov, vozidiel obyvateľov, bude pohyb vozidiel zastavený osobami, na tieto účely určenými a umožnený ich bezpečný prejazd
  • Komunikácia Antona Bielka bude počas prác denne čistená od nečistôt
  • Po vybudovaní Chodníka SO 112-00 a Komunikácie SO 120 bude vybudované oplotenie medzi týmito objektami v dĺžke cca 350 - 400m a trasou privádzača, tak, aby nedochádzalo k vniknutiu chodcov, cyklistov na stavenisko55 zdieľaní

Dopravný servis
Budatínska Lehota
Kolóna
05:13
Budatínska Lehota
Kolóna
05:00
Hričovská
Jama na ceste
04:40
Estakáda
Jama na ceste
04:38
Radoľa
Zver pri ceste
22:58
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina