Stavebná doprava mala počas budovania privádzača jazdiť cez ulice v Bytčici napriek zákazu mesta


Foto: Stavebná doprava mala počas budovania privádzača jazdiť cez ulice v Bytčici napriek zákazu mesta
Galéria: 10 fotiek

V mestskej časti Bytčica sa konalo včera, 18. apríla 2018, stretnutie poslancov s občanmi. Jeho hlavnou témou bola stavba diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka - Žilina. Zhotoviteľ stavby mal totiž v pláne, že počas budovania využije na presun pracovných mechanizmov a celej stavebnej dopravy práve miestne komunikácie v Bytčici.

Pre obyvateľov by to znamenalo, že nákladné autá by im denne vo veľkom počte jazdili popred domy. S týmto rozhodnutím nikto nesúhlasil a dotknutí občania sa postupne začali odvolávať na mesto. Miestni poslanci Anton Trnovec a Jozef Juriš zaevidovali desiatky podnetov.

Podľa našich informácií malo miestnymi ulicami prejsť za obdobie výstavby od 45 do 50-tisíc vozidiel tam a späť, pričom takéto množstvo áut by zničilo nielen cesty, ktoré na to nie sú stavané, ale tiež oplotenia a rodinné domy.

Mesto Žilina zakázalo presuny stavebných mechanizmov cez Bytčicu

Vedenie mesta Žilina vydalo zamietavé stanovisko a prísny zákaz presunu stavebnej dopravy cez mestské prístupové komunikácie v Bytčici. „Občania jednoznačne nesúhlasia s tým, aby stavebná doprava jazdila po miestnych uliciach. V tejto veci ja a Jozef Juriš ako poslanci zastávame ich názor a robíme všetko pre to, aby sme zamedzili pôvodnému plánu zhotoviteľa stavby,“ povedal poslanec Anton Trnovec.

Poslanci žiadajú, aby mechanizmy prichádzali na stavenisko cestou od kruhového objazdu na Solinkách a smerom z Lietavskej Lúčky. „Sme za to, aby sa pre prístup na stavenisko využívala cesta od kruhového objazdu na Solinkách pri Metre a z druhej strany zasa cesta od Lietavskej Lúčky,“ dodal. Zároveň obaja poslanci trvali na vybudovaní obslužnej komunikácie.

Galéria: 10 fotiek

V zápisnici zo stretnutia vedenia mesta Žilina a poslancov so zhotoviteľom - spoločnosťou Metrostav, sa uvádzajú nasledovné stanoviská:

Mesto Žilina:

  • nesúhlasí s vedením dopravy cez ulice Na Záchrastí, Chalúpkova, Matúškova, Lipovecká, ktoré sú súčasťou platného stavebného povolenia
  • nesúhlasí s aktuálnym dopravným obmedzením pod mostom SO217 pri Metre
  • nesúhlasí s vedením dopravy po žiadnych mestských komunikáciách v mestskej časti Bytčica
  • žiada predložiť návrh na nový signálny plán svetelnej križovatky na Rajeckej ceste počas realizácie výstavby
  • žiada statické posúdenie komunikácií po ktorých je plánovaná stavebná doprava a stanovisko správcov inžinierskych sietí
  • žiada vybudovanie obslužnej komunikácie a realizovanie stavebnej dopravy po nej
  • nesúhlasí s prístupom na stavebný dvor SD4 a na stavenisko podľa platnej projektovej dokumentácie SO801 navrhujeme využívanie prístupovej komunikácie vybudovanej zhotoviteľom úseku Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná skala
  • žiada vysvetlenie, prečo nie je rešpektovaná podmienka pre výstavbu, že nebude využívať prístup po miestnych komunikáciách v obytnej zóne mestskej časti Bytčica - Pažite, ktorá je určená ako pokračovanie napojenia SO140 resp. SO146 na cestu I/64

Na ďalšom stretnutí, ktoré sa konalo 1. marca 2018, dodatočne požadovalo mesto Žilina, aby zhotoviteľ stavby zachoval prístup pre peších, ktorí sa presúvajú medzi mestskou časťou Bytčica a sídliskom Solinky. Ide najmä o deti navštevujúce školy.

V novom pláne je už organizácia dopravy vyriešená

V utorok 10. apríla 2018 informoval Odbor dopravy na Mestskom úrade v Žiline o tom, že bola predložená projektová dokumentácia stavby, ktorá rieši plán organizácie dopravy. Podľa nového plánu bude prístup na stavenisko v mieste okružnej križovatky pri veľkoobchode Metro a od Lietavskej Lúčky. V tomto mieste bude pripojená dočasná stavenisková komunikácia.

Poslanci na stredajšom stretnutí v Bytčici o uvedenom schválenom organizačnom projekte výstavby informovali občanov. Okrem toho, že podľa projektu už tieto nákladné vozidlá cez mestskú časť jazdiť nemajú, vydalo aj Mesto Žilina prísny zákaz ich prejazdu.

Oznámenia, ktoré boli občanom doručované v súvislosti s pasportizáciou objektov sú však naďalej aktuálne. Zhotoviteľ stavby dokumentuje objekty - nehnuteľnosti obyvateľov, aby v prípade ich poškodenia bolo možné požadovať náhradu škody. Pasportizácia je dobrovoľná a jej účelom je pomôcť občanom pri uplatňovaní náhrady škody.

Samotní obyvatelia Bytčice, na čele s poslancami, sa výstavbe privádzača nebránia. Dožadujú sa len toho, aby boli rešpektované ich práva a majú obavy z poškodenia svojho majetku.

Stavba diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka - Žilina bola oficiálne zahájená 20.12.2017 a koniec výstavby je naplánovaný na termín 26.6.2019. Stavebníci teda majú na postavenie privádzača celkovo 548 dní.Prečítajte si viac: