Dnes najčítanejšie
Pri Martine došlo k zrážke troch vozidiel, tragická dopravná nehoda si vyžiadala dva životy

24 máj 2022 - 11:01
Alžbeta Kyselicová

ŽSK dosiahol za minulý rok prebytok 16 miliónov. Na zasadnutí rokoval o investíciách v doprave, zdravotníctve aj kultúre

Foto: ŽSK dosiahol za minulý rok prebytok 16 miliónov. Na zasadnutí rokoval o investíciách v doprave, zdravotníctve aj kultúre
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

V pondelok 23. mája sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 34. zasadnutie poslancov Zastupiteľstva ŽSK. Jednou z tém zasadnutia bolo oboznámenie sa so stavom rozpočtu za rok 2021. Župa v ňom dosiahla prebytok 16 miliónov eur. 

V minulom roku župa hospodárila s celkovým rozpočtom 261 203 375 eur, z čoho minula 236 294 373 eur. Výsledok rozpočtového hospodárenia samosprávneho kraja po očistení o nevyčerpané finančné prostriedky z minulých období a ostatné záväzky je vo výške 16 538 630. 

Najvyšší objem prostriedkov bol preinvestovaný na projekty financované z eurofondov, najmä v oblasti dopravy.  Záverečný účet ŽSK ako aj pridelenie prebytku hospodárenia do rezervného fondu schválili všetci poslanci.

ŽSK dosiahol v minulom roku vyrovnané hospodárenie, ktoré bolo ovplyvnené pandémiou Covid-19. Aj keď bolo percentuálne čerpanie kapitálových výdavkov historicky najvyššie, zostali nám nezrealizované projekty a nedočerpané finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou prebytku rozpočtu a výsledku hospodárenia,“ povedala županka Erika Jurinová.

Schválením poslancov prešiel aj návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 s navýšením výdavkov o 20 327 848 eur, pričom suma z rezervného fondu tvorí 13 141 069 eur.

Do dopravy investujeme 3 048 134 eur, prevažnú časť na opravu ciest v kraji, na rekonštrukciu a modernizáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja 2 788 856 eur, kapitálový rozpočet sociálneho zabezpečenia navyšujeme o 967 329 eur, kultúra si polepší o 1 118 829 eur,” priblížila plány s rozpočtom kraja Jurinová. 

„Do nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja investujeme 317 800 eur na obstaranie novej zdravotníckej techniky, ďalších 765 000 eur je určených na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc,“ doplnila Jurinová.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo aj poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území ŽSK na základe výzvy ŽSK pre niekoľko obcí.

Patrí sem obec Čimhová (Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej Čimhovej – VI. etapa), Mesto Čadca (Nemusíš to zažiť), Dom Nádeje, o.z. (Opäť sa chcem usmievať), Mesto Trstená  (Zdravá myseľ, zdravé telo pre všetkých!) a Obec Novoť (Šport nás spája).

Podporený bol v hlasovaní aj strategický dokument s názvom „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roku 2020 – 2030,“ ktorý bol vypracovaný v rámci rovnomenného projektu spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Súčasťou zastupiteľstva bola správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v kraji za roky 2021 a 2022. Náklady na údržbu ciest I.II. a III triedy od novembra 2021 do apríla 2022 predstavovali celkovo 8 961 086 eur s DPH, čo je v porovnaní so sezónou 2020/2021 menej o takmer 76 000 eur. 

Doplnenými bodmi rokovania bola aj výzva Zastupiteľstva ŽSK vláde SR na urýchlenie procesov prípravy a dobudovania D3 a rekonštrukcie mostného objektu v Radoli.

Ďalšou silnou témou bola Výzva k využitiu financií z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu novej nemocnice v Martine a zároveň modernizácie nemocníc v Žilinskom kraji. Prítomní poslanci vyjadrili obom uzneseniam plnú podporu.


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Zver pri ceste
22:08
Mojšova Lúčka
Kolóna
21:43
Košická
Kolóna
21:40
Strečno
Jama na ceste
21:10
Košická
Kolóna
20:44
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina