Dnes najčítanejšie
Poslanec za Solinky použil mestské peniaze na nákup kvetináčov pred vlastnú budovu na Bôriku

06 apríl 2022 - 08:00

PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ateliér v prírode. Pohľad do umenia land artu. / Dana Doricová

Cyklus podujatí v Rosenfeldovom paláci s názvom Bližšie k umeniu bude pokračovať prednáškou z umenia 20. storočia, zameranou tiež, tak ako predchádzajúca, na vzťah človeka a prírody, človeka a krajiny. Tentoraz v užšom pohľade a hlbšom ponore sa bude pod názvom Ateliér v prírode venovať len umeniu land artu.

Tendencii, ktorá sa formovala vo výtvarnom umení vo svete od 2. polovice 60-tych rokov 20. storočia a po roku 1970 aj v umení na Slovensku i v Čechách. Poznáme ho aj pod termínmi environmental art či earth art.

Charakterizuje ho vytváranie prevažne monumentálnych priestorových diel a realizácií kompozícií a akcií v krajine a spolu s krajinou. Zostávali v prírodnom prostredí a postupom času s ním znovu splývali. Vnímanie, plynutie a pôsobenie času bolo ich súčasťou.

Ďalším prúdom bola práca a vytváranie intímnejších a poetickejších land artových diel tiež prírodnými materiálmi priamo v prírode i mimo prírodného prostredia.

Práce sa poväčšine uchovali vo forme fotografických a filmových dokumentácií alebo v prípravných kresbách, v záznamoch a textoch.

Umenie land artu je spojené s rodiacim sa ekologickým myslením, hľadaním nového vzťahu človeka s prírodou a stalo sa výrazom nových postojov umelcov k civilizácii.

Zároveň bolo pokračovaním idealistických túžob oslobodiť umenie od konzumu a obchodu, a prejsť mimo svet galérií.

Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i umeniu súčasnému. Venuje sa aj keramickej tvorbe a mimo iné je aj autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií. Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.

Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline.

Vstup zadarmo. Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať: pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Facebook: https://fb.me/e/1hA72RwP5

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 26.04.2022 - 17:00Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
21:29
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:54
Hričovská
Prekážka na ceste
19:29
Koňhora
Kolóna
19:14
Rudinka
Kolóna
18:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina