Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V očkovacej lotérii vyhral 201-tisíc eur muž z Kysúc, ďalších 201-tisíc putuje na Oravu
COVID-19 vývoj situácie v kraji

08 júl 2021 - 07:00

PREDNÁŠKA / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM Sochárstvo očami Rodina / Viera Bartková

Sochárstvo očami Rodina

Prednáška

O francúzskom sochárovi Augustovi Rodinovi bude prednášať Mgr. Viera Bartková, PhD.

Viera Bartková absolvovala štúdium estetiky, slovenského jazyka a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a študijné pobyty na univerzitách v Budapešti, Padove a Ríme. Doktorandské štúdium ukončila na Katedre kulturológie. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka a didaktička estetickej výchovy na Katedre estetiky. Popri výskume so zameraním na problematiku interdisciplinárnych a interkultúrnych vzťahov v umení sa venuje divadelnej kritike a na Univerzite tretieho veku vedie kurz z dejín divadla a drámy pre seniorov. Organizačne sa podieľala na produkcii DIES ACADEMICUS – prehliadka tvorivých aktivít študentov FIF UK v Bratislave a festivalu Cap á l’Est v Banskej Štiavnici. Ako členka OZ Univerzál sa pokúša o rekonštrukciu a vytvorenie akademického kultúrneho centra UniverSaal (priestory bývalej koniarne) na FiF UK. Zabezpečuje výuku kurzov Dejiny výtvarného umenia, Estetika výtvarného umenia, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Výtvarné dielo a galéria, Analýza výtvarného diela, Didaktika estetickej výchovy a realizuje predmet Exkurzia z dejín výtvarného umenia.

Najvýznamnejšie príspevky: Dvojaká morálka aktu (2009); Reflexia výtvarnej kultúry v slovenskom národnom obrodení (2012); Ján Kollár – medzi umením, ideológiou a obrazotvornosťou (2013); Etnografické motívy v maľbe 19. storočia (2015); Rímske pramene (2015); Umelci zo Slovenska a okruh dánskych umelcov v Ríme (2015). La cultura artistica nel XIX secolo: artisti provenienti dalla Slovacchia a Roma – ricerca archivistica (2017); Seniorsky divák a súčasné divadlo (2018); V neistých časoch naprieč umením: divadelné aktivity Vladimíra Wagnera (2019).

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:

– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Preukázanie sa testom už nie je potrebné.

Tešíme sa na Vás!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 13.07.2021 - 17:00Dopravný servis
Mostná
Práca na ceste
21:56
Hričovská
Prekážka na ceste
21:54
Hričovská
Zver pri ceste
20:22
Cesta I/64
Práca na ceste
19:59
Mojšova Lúčka
Kolóna
19:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia