Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

11 apríl 2021 - 14:59

Športový areál na Varšavskej sa predraží o 50-tisíc, pribudne bezbariérovosť a príprava na kamery

Foto: Športový areál na Varšavskej sa predraží o 50-tisíc, pribudne bezbariérovosť a príprava na kamery
Foto: ŽSK

Výstavba športovo-rekreačného areálu na osemročnom Gymnáziu Varšavská cesta 1 v Žiline na Vlčincoch bude drahšia najmenej o 49 906 eur, vyplýva to z podpísaného dodatku na najviac práce medzi zhotoviteľom a Žilinským samosprávnym krajom, ktorý obnovu realizuje.

Doplňujúce práce vyplývajú zo zisteného stavu po začatí revitalizácie. Podľa podpísaného dodatku k zmluve ich nebolo možné predvídať pri príprave projektovej dokumentácie, a z tohto dôvodu neboli ani zahrnuté v rozpočte. Napríklad počas práce na atletickej dráhe bolo zistené, že časť podložia je nevyhovujúca a nevhodná pre založenie nových vrstiev dráhy.

S doplneným rozpočtom bude nutné tieto časti vybrať a nahradiť novými, čím sa dosiahne požadovaná únosnosť pre finálne vrstvy. Počas realizácie dokonca stavebníci zistili, že pod jednotlivými objektmi športového areálu sa nachádzajú tri individuálne vodovodné prípojky súkromných spoločností.

Hoci prechádzajú naprieč areálom a sú napojené na verejný vodovod, neboli zapísané v katastri nehnuteľností a ani na ne nebolo zriadené vecné bremeno. Rovnako spoločnosť SEVAK a.s. ich vo vyjadrení k stavebnému povoleniu neuviedla. Pre zjednodušenie havarijných situácií v budúcnosti budú niektoré objekty upravené tak, aby v prípade poruchy vodovodného potrubia boli rozoberateľné. To znamená namiesto zabetónovaných plôch rozoberateľné materiály.

S vandalizmom má skúsenosti aj staviteľ

Za naviac práce, ktoré si vyžiadajú sumu 49 906,08 eur, doplnia prepojovací spevnená chodník k atletickej dráhe s plochou vedľa tribúny pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP). Do úrovne atletickej dráhy budú osadené obrubníky. Doplnená bude aj nová konštrukcia v podobe rampy na bezbariérový vstup do budovy školy.

„Naviac práca súvisia aj so zvýšením bezbariérovosti celého areálu, čo je aj podmienka uchádzania sa o dotáciu z fondu na podporu športu, o ktorú sa ŽSK bude uchádzať, pričom bezbariérovosť a dostupnosť nielen športovísk, ale aj sociálnych zariadení je výrazným hodnotiacim faktorom na poskytnutie dotácie,“ vysvetľuje dodatok motiváciu k tomu, aby časť nákladov na výstavbu preplatil štát.

Poslednou výraznou zmenou oproti pôvodnej projektovej dokumentácii je príprava slaboprúdových rozvodov pre kamerový systém tak, aby bolo možné dodatočne ho nainštalovať na nové stĺpy osvetlenie areálu. S jeho prípravou ani osadením sa v pôvodnej projektovej dokumentácii neuvažovalo a ako spresňuje dodatok, zhotoviteľ má skúsenosti s vandalizmom a krádežami v rámci staveniska.

Náklady na zhotovenie vrátanie naviac prác sa budú pohybovať podľa zmluvy na úrovni takmer 417-tisíc eur. 
31 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Bratislavská
Policajná hliadka
21:11
Horný Hričov
Kolóna
21:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia