Dnes najčítanejšie
Petícia za záchranu Demänovskej Doliny má stotisíc online podpisov
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

30 január 2021 - 19:45

Úsek ulice Poľná, ktorá spája mestské časti Hliny a Bôrik, chcú opätovne zjednosmerniť

Ulica Poľná v Žiline tvorí pomerne frekventovanú spojnicu medzi sídliskom Hliny a mestskou časťou Bôrik. Denne ju využíva množstvo vozidiel, ktorých vodiči si skracujú cestu a neodrádza ich ani obmedzenie v podobe niekoľkých spomaľovacích prahov a zníženej rýchlosti.

Časť cesty bola v minulosti jednosmerná, pred približne ôsmimi rokmi však došlo k jej zobojsmerneniu. Obyvatelia tejto lokality sa snažia dlhodobo docieliť upokojenie dopravnej situácie, tento krok ale podľa ich slov spôsobil opačný efekt. Problémom sú aj časté dopravné nehody, ku ktorým dochádza na križovatke s ulicou A. Rudnaya.

Mesto Žilina a poslanci mestského zastupiteľstva obdržali od obyvateľov sťažnosť na aktuálnu situáciu, v ktorej zároveň žiadajú o zmenu organizácie dopravy. V súvislosti s touto požiadavkou smeruje na najbližšie rokovanie mestského parlamentu návrh na zjednosmernenie ulice Poľná.

„Došlo k tomu, že komunikácia Poľná, ktorá bola pôvodne vybudovaná ako obslužná, sa stala napriek svojím parametrom (šírka cesty < 6m) veľmi rušnou zbernou a tranzitnou komunikáciou. Na naše veľké prekvapenie sme sa namiesto upokojenia dopravy na Poľnej ulici dočkali v roku 2012 jej zdvojsmernenia. Primátor Choma o tom rozhodol svojvoľne, na základe lobingu obyvateľov Hlín a bez akéhokoľvek predchádzajúceho vyhodnotenia dopadov na hustotu premávky, bezpečnosť a zdravie dotknutých ľudí,“ uvádza sa v sťažnosti obyvateľov, ktorá je prílohou návrhu.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline odporučila prerokovať a schváliť uznesenie, na základe ktorého sa pristúpi k zmene organizácie dopravy v podobe zrušenia obojsmernej premávky a zmeny dopravného značenia na križovatkách ulíc Poľná - A. Rudnaya, Poľná - G. Povalu a Poľná - Tajovského a to čo najskôr.

„Rozsiahla okolitá výstavba a rozhodnutie mesta o jej zdvojsmernení v roku 2012 spôsobili, že sa Poľná stala rušnou zbernou a tranzitnou komunikáciou. Súčasná a prognózovaná intenzita dopravy na Poľnej ulici má tak veľmi negatívny vplyv jednak na obyvateľov, ale tiež aj na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky (najmä chodcov a cyklistov),“ píše sa v dôvodovej správe.

Opatrenie, ktoré by sa malo prijať, je v súlade s platným územným plánom, územným generelom dopravy a tiež plánom udržateľnej mobility Mesta Žilina. Dopad na rozpočet mesta bude v tomto prípade minimálny, nakoľko dôjde k výmene niekoľkých dopravných značiek. O zjednosmernení ulice však musia definitívne rozhodnúť mestskí poslanci.

130 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:15
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
19:29
Strečno
Jama na ceste
18:14
Strečno
Kolóna
17:37
Strečno
Jama na ceste
17:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.