Dnes najčítanejšie
VIDEO: Zrážke áut na ulici Vysokoškolákov sa dalo predísť, miesto je známe častými nehodami

31 august 2020 - 15:59

Od stredy sprísnia opatrenia na dva týždne, vypúšťajú sa niektoré výnimky nosenia rúška

Foto: Od stredy sprísnia opatrenia na dva týždne, vypúšťajú sa niektoré výnimky nosenia rúška
Foto: ilustračné - pixabay.org

S nástupom nového školského roka upravuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) opatrenia v súvislosti s nosením rúšok a prekrytím horných dýchacích ciest, na dva týždne pribudne a ubudne niekoľko výnimiek. Odborníci chcú opatreniami vyvážiť zvýšené riziko po návrate ľudí zo zahraničia a nástupom do škôl.

„Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia COVID-19 – majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Najväčší potenciál pre šírenie nového koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne tesných podmienkach,“ vysvetľujú hygienici v správe k opatreniam.

Zmena opatrenia k noseniu rúšok bude platiť po dobu dvoch týždňov, od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

Výnimku oproti doterajšiemu stavu dostanú žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Bez rúška tak na vyučovaní budú môcť byť len žiaci druhého stupňa alebo strednej školy s preukázaným stredným a ťažkým postihnutím.

Výnimky pre dýchacie ochorenia ľudia zneužívajú

Učiteľom a žiakom základnej (na druhom stupni) a strednej školy bude výnimka na dva týždne vypustená. Ruší sa aj pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Aj ÚVZ priznáva, že množstvo ľudí takúto výnimku zneužívalo: 

„K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž.“

V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

deti do 3 rokov veku,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
• žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
• poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
• deti v interiéri materskej školy a jaslí,
• osoby pri výkone športu,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
• deti pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
• účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
• osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
• účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
• zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
05:29
Radoľa
Práca na ceste
05:26
Terchová
Jama na ceste
05:25
Rajecké Teplice
Zver pri ceste
04:38
Koňhora
Práca na ceste
02:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina