Dnes najčítanejšie
O staré žilinské trolejbusy a autobusy nie je záujem, poputujú na ekologickú likvidáciu

25 máj 2020 - 16:55

Rekonštrukcia internátov na Veľkom Diele pokračuje, polovicu obnovených blokov už skolaudovali

Po minuloročnom slávnostnom otvorení zrekonštruovaných internátov na Hlinách V. a Veľkom diele pokračuje Žilinská univerzita v Žiline v obnove ubytovacích zariadení v druhej menovanej lokalite. Bloky DC a DD sú už dokončené, dňa 15. mája 2020 prebehla ich kolaudácia. Teraz ich univerzita postupne pripravuje na ubytovacie služby. 

„Išlo o komplexnú rekonštrukciu. Teda okrem zateplenia, novej fasády, nových elektrických rozvodov a svietidiel, ako aj kompletnej výmeny kúrenia boli realizované aj ďalšie aktivity v podobe kompletnej výmeny vodovodných a kanalizačných rozvodov, zdravotechniky, vzduchotechniky a slaboprúdových rozvodov. Súčasne boli obidva bloky doplnené o moderné protipožiarne zariadenia (EPS, HPS a pod.), nové výťahy a boli vymenené dvere vo všetkých izbách aj príslušenstvách. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena podláh v izbách, chodbách a schodiskách,“ priblížil prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity v Žiline. 

Kým tieto dva bloky sa stihli zrekonštruovať a výrazne ich nespomalila aktuálna koronakríza, ďalšie dva bloky DA a DB majú časový sklz. Budúci rok sa k štyrom rekonštruovaným blokom pridá aj ten s označením H:

„Žiaľ, to neplatí o blokoch DA a DB, kde sme žiadali o predĺženie projektov do konca júla 2020 z dôvodu meškania dodávok materiálov, technologických zariadení a montážnych prác. Bol podaný a je schválený aj projekt rekonštrukcie budovy bloku internátov H. Rekonštrukcia sa vykoná budúci rok,“ dodal Vičan.

Univerzita pripravuje aj projekt stavebných úprav a rekonštrukcie atletického oválu o dĺžke 400 metrov v športovom areáli na Veľkom diele. Okrem toho bude prebiehať obnova futbalového ihriska s prírodnou trávou, vybuduje sa automatická závlaha ihriska, ďalej sa zrekonštruujú viacúčelové ihriská - dvakrát pre volejbal, dvakrát pre basketbal a jedenkrát pre hádzanú.

Pre atletický areál je od minulého roka ukončené verejné obstarávanie, aktuálne stojí projekt na zdroji financovania. Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania je nutné podpísať do konca budúceho mesiaca, v opačnom prípade by sa musela súťaž opakovať. Víťazným uchádzačom z obstarávania je spoločnosť SPORT Constructions a.s. :

„Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom čaká na podpis z našej strany, nakoľko sa nepodarilo doteraz získať finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie. Od Slovenského atletického zväzu (SAZ) sme na základe podaného projektu získali 400 tisíc eur na realizáciu rekonštrukcie, čo pri celkovej cene rekonštrukcie 2,5 mil eur je evidentne nepostačujúca čiastka ani na zemné práce.  Zmluva o poskytnutí tohto príspevku s SAZ čaká na podpis, nakoľko SAZ požaduje do 31.5.2020 preukázať spolufinancovanie 40 percent z celkovej ceny diela, čo je približne 1 milión eur, aby sme vôbec príspevok 400 tisíc € od nich získali. Zmluvu na podpis zatiaľ neposlali. Bude sa riešiť vtedy, keď bude zabezpečené financovanie celej rekonštrukcie,“ uzavrel prorektor pre rozvoj.

214 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
13:14
Rajecké Teplice
Práca na ceste
12:53
Strečno
Jama na ceste
12:37
Strečno
Policajná hliadka
12:11
Strečno
Práca na ceste
11:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia