Nové reklamné pútače pribudli minulý rok aj v Tepličke nad Váhom, výmenou za autobusové zastávky


Foto: Nové reklamné pútače pribudli minulý rok aj v Tepličke nad Váhom, výmenou za autobusové zastávky

Po tom, ako mesto Žilina informovalo v uplynulom týždni o odstránení reklamných pútačov na ceste smerom do Martina a ich následnom opätovnom osadení zo strany neznámej spoločnosti, sa na nás obrátilo viacero čitateľov s tým, že nové reklamné stavby vznikli aj v obci Teplička nad Váhom.

„Oceňujem mesto Žilina, ktoré postupne likviduje nepovolené reklamné nosiče a snaží sa odstrániť smog a vizuálny bordel z ciest a ich okolia. Je to hanba, keď k nám príde návšteva zo zahraničia, hanbím sa za toľko reklamy, cez ktorú ani nevidno okolie a človek je stále unavený tým, ako to podvedome musí sledovať,“ uviedol čitateľ, ktorý dodal, že bilbordy osadené v Tepličke nad Váhom majú patriť spoločnosti euroAWK.

Reklamné pútače ako súčasť zmluvy s obcou

V tomto konkrétnom prípade sa však jedná o povolené reklamné stavby, ktoré povolila obec výmenou za vybudovanie zastávok verejnej dopravy. „Dva nové reklamné panely boli postavené našou firmou v obci Teplička nad Váhom, v k. ú. Teplička nad Váhom na pozemkoch obce, na základe riadneho stavebného povolenia a Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobus. zastávkach,“ uviedol Ladislav Harich z oddelenia výstavby spoločnosti euroAWK.

Súčasťou dohody, ktorá bola podpísaná dňa 16. júna 2017, bol okrem možnosti využitia reklamného priestoru na zastávkach zarnutý aj prenájom pozemkov pod reklamné stavby za sumu 166 eur ročne. „Obec ako vlastník pozemkov a prístreškov hromadnej dopravy má záujem zabezpečniť verejné potreby svojich obyvateľov v oblasti životného prostredia a kultúry cestovania v hromadnej doprave,“ uvádza podpísaná zmluva.

V susednom Česku platí zákaz bilbordov pri diaľniciach a cestách prvej triedy

Podobnou formou spolupracuje euroAWK aj s mestom Žilina, postupne mesto nahradí prístrešky novými zo štrukturálnych fondov, ktoré bude mať vo svojom vlastníctve. Spoločnosť v minulosti demontovala, v spolupráci s mestom Žilina, nelegálne reklamné stavby na ceste I/18. Dnes už vo viacerých častiach nemá reklamné stavby.

„V časti Mojšova Lúčka, Šibenice, Strečno a do dnešného dňa už v tejto lokalite nestojí ani jedna naša reklamná stavba. Jednalo sa o reklamné stavby typu billboard vo vlastníctve našej spoločnosti, ktorým buď vypršala platnosť stavebného povolenia, prípadne nájomnej zmluvy s vlastníkom, alebo sa zmenou zákona stali „nepovolenými stavbami,“ dodal Harich.

Spoločnosť euroAWK v súčasnosti rokuje s Mestom Žilina o ďalšom stave a nakladaní s reklamnými stavbami v Žiline. „Verím, že v tomto si zoberieme príklad zo susedného Česka, kde pri cestách prvej triedy nesmú byť pútače do päťdesiat metrov od vozovky,“ uzavrel čitateľ Martin.


Prečítajte si viac: