GENIUS LOCI - Basketbal v Žiline


Foto: GENIUS LOCI - Basketbal v Žiline

V rámci cyklu diskusií o fenoménoch Žiliny - GENIUS LOCI  pokračujeme a pozývame Vás na diskusiu Genius Loci Basketbal v Žiline.

Hosťami moderovanej diskusie budú Bohdan Iljaško, Milan Rožánek a Ján Faith.

Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zdarma.

FB event: https://www.facebook.com/events/859325207596103/

Miesto: Rosenfeldov palác Žilina
Dátum: 10.01.2018 - 17:00


Prečítajte si viac: