Do škôl nastúpilo 727 prváčikov a do škôlok 2 384 detí, jasle aj škôlky ešte majú voľné miesta


Foto: Do škôl nastúpilo 727 prváčikov a do škôlok 2 384 detí, jasle aj škôlky ešte majú voľné miesta

V pondelok 4. septembra si žiaci žilinských škôl zasadli do lavíc a slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Základné a materské školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tak opäť po letných prázdninách privítali deti a žiakov vo vynovených priestoroch.

Premiéru v školských laviciach malo 727 prváčikov a do materských škôl nastúpilo celkovo 2 384 detí. Počty sú zatiaľ len predbežné, pričom reálne počty zverejní odbor školstva na Mestskom úrade až po 15. septembri 2017. Do tohto termínu totiž majú rodičia možnosť svoje dieťa prehlásiť do iných školských zariadení.

V prípade, že rodičia ešte nezapísali svoje deti do škôlok alebo detských jaslí, stále majú možnosť

Materské školy môžu prijať ešte 14 detí a detské jasle hlásia dostatok voľných miest. Bližšie informácie pre prihlásenie detí do jaslí poskytnú pracovníci odboru sociálneho, a bytového Mestského úradu v Žiline na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti a tlačivá (formát RTF, formát PDF).


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Žiadosti a tlačivá/Odbor školstva a mládeže (formát RTF, formát PDF). V prípade záujmu je nutné kontaktovať riaditeľky mestských škôl. Bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline telefonicky na čísle: + 421 918 706 034.

„Všetkým žiakom a deťom prajem veľa úspechov a síl do nového školského roku, aby ich snaha a odhodlanie, ktoré počas neho vynaložia, prinieslo na konci roka zaslúžené výsledky. Učiteľom taktiež prajem veľa trpezlivosti a odhodlania, keďže ich práca nie je vždy jednoduchá a prináša so sebou viaceré úskalia. Veď aj práve oni formujú naše deti, našu budúcnosť,“ uvádza primátor Igor Choma.

Prečítajte si viac: