Krásňanská cyklo-20tka 2017 už v sobotu 29. júla


Foto: Krásňanská cyklo-20tka 2017 už v sobotu 29. júla

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na 4. ročník cyklistického preteku Krásňanská cyklo-20tka, ktorý sa uskutoční 29. júla 2017.

Dátum a miesto: 29. júl 2017 (sobota) o 10:00 hod., pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou
Organizátor akcie: Mesto Krásno nad Kysucou
Informácie: Jaroslav Pagáč, tel. č. +421 917 529 045, e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk
Prezentácia: V deň uskutočnenia akcie v mieste štartu od 8:45 do 9:45 hod.
Štartovné: 3,- €
Trať: Asfalt, horský terén
Štart: Krásno nad Kysucou Kultúrny dom, točňa - Klubina futbalový štadión, cieľ - Krásno nad Kysucou Kultúrny dom
Dĺžka trate: 20 km
Štart kategórií: Časovka jednotlivcov po 1 min.
Vyhodnotenie: V mieste štartu pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou

Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého, alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu. Podujatie sa koná po cyklotrase vyznačenej prvkami zabezpečenými usporiadateľmi. Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia neručia za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich športovými prostriedkami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom.

Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že dodržím nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.Kategórie:

- Ženy bez uvedenia veku
- Muži nad 50 rokov
- Muži do 50 rokov

Záverečné ustanovenie:

- Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Každý účastník dostane občerstvenie.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
- Akcia sa končí dojazdom posledného účastníka do cieľa.
- Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
- Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu a musí mať horský bicykel.
- Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
- Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Online registrácia: http://www.kk-sporttiming.com/pretek-416/4-rocnik-krasnanskej-cyklo-20tky

Miesto: Krásno nad Kysucou
Dátum: 29.07.2017 - 10:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu