Ťažko zdravotne postihnutým plánujú zrušiť obmedzenie na zľavnené cestovné lístky


Foto: Ťažko zdravotne postihnutým plánujú zrušiť obmedzenie na zľavnené cestovné lístky Foto: ilustračné

Do najbližšieho Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa bude konať 24. apríla 2017, smeruje aj materiál, ktorý má uľahčiť cestovanie v mestskej hromadnej doprave osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Podstatou návrhu, za ktorého vypracovanie zodpovedá sluchovo postihnutá poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline Jana Filipová, je zrušenie obmedzenia počtu zľavnených ciest na čipovej karte.

Aktuálne môžu obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú trvalý pobyt v Žiline, využívať okrem predplatenej čipovej karty aj jednorázové zľavnené cestovné lístky. Ich cena je 35 centov v prípade 1 pásma, 45 centov v prípade 2 pásiem. Prestupný dvojpásmový lístok stojí 55 centov. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S má počas sprevádzania nárok na prepravu zdarma, musí byť starší ako 10 rokov.V súčasnosti sú držitelia oprávnení ŤZP a ŤZP-S limitovaný počtom predplatených ciest na 360 za rok. „Pre využitie predplatných ciest potrebuje držiteľ preukazu ŤZO, ŤZP-S aktivovanú čipovú kartu, na ktorú si môže zakúpiť predplatné 2-pásmové lístky podľa tabuľky s platnosťou 180 dní. Ročný limit takýchto predplatených ciest je 360,“ uvádza tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorá platí od 1. februára 2017.

Osoby zdravotne ťažko postihnuté využívajú MHD aj pre nevyhnutné záležitosti, ich počet sa odhaduje nad 5 tisíc

Ako spresňuje dôvodová správa k návrhu, osoby ŤZP a ŤZP-S využívajú často hromadnú dopravu pre zaistenie nevyhnutných potrieb, napríklad návštevu lekára či úradov. „Tieto osoby využívajú častejšie hromadnú mestskú dopravu ako zdraví občania najmä z dôvodu nevyhnutných návštev zdravotníckych zariadení, pri úradných záležitostiach, kultúrnych podujatí, ako aj stretnutí v rámci rôznych organizácií a pod.,“ uvádza sa v návrhu.

Celkovo je odhadovaný počet občanov ŤZP a ŤZP-S na číslo 5 656, v období od januára 2015 do 22.08.2016 využili cestovanie mestskou hromadnou dopravou 886 904-krát. Čipovú kartu využilo 3 676 občanov, ďalší cestovali jednorázovými lístkami.

Cieľom je uľahčiť cestovanie, nákup lístkov môže byť problematický

Návrh si kladie za cieľ uľahčiť cestovanie aj tým, že by postihnutí obyvatelia mohli využívať čipovú kartu neobmedzene počas celého roka. Práve u týchto osôb je vyšší predpoklad toho, že môžu mať problém s obsluhou automatu na jednorázové cestovné lístky. Problémom môže byť vhodenie mincí, prípadne príliš malé písmo a absencia Braillovho písma. Nepočujúci môžu mať naopak problém s orientáciou a čítaním.  

„Nakoľko ide hlavne o osoby, ktoré majú sťažené podmienky napr. telesne postihnutí, keď vyčerpajú zľavené cestovné na čipových kartách, musia si zakúpiť v automate zľavené cestovné lístky, avšak majú problém vhodiť mince do automatu (otvor na mince je vo vrchnej časti automatu), u zrakovo postihnutých – menšie písmena, automaty bez Braillovho písma, u nepočujúcich – neschopnosť orientovať sa, čítanie bez porozumenia, a pod. To sú len menšie bariéry s ktorými musia zdravotne postihnutí čeliť na zastávkach mestskej hromadnej dopravy,“ spresňuje návrh.
 
Po novom by neobmedzený počet ciest na čipovej karte s platnosťou 365 dní mal stáť 15 eur. Podobný systém funguje aj v Košiciach či Prešove, osobám ŤZP a ŤZP-S postačuje platiť za čipovú kartu raz ročne a jazdiť bez obmedzenia. Ak mestskí poslanci návrh schvália, zmeny v cestovnom vstúpia do platnosti od 1. júna 2017.

Prečítajte si viac: