Mesto Žilina má novinku pre imobilných občanov - sociálny taxík


Foto: Mesto Žilina má novinku pre imobilných občanov - sociálny taxík
Galéria: 2 fotky
Mesto Žilina pripravilo novú sociálnu službu pre imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálny spôsob prepravy. Špeciálne osemmiestne auto so zdvíhacou plošinou (ak sa prepravuje občan na invalidnom vozíku, tak vozidlo má iba tri miesta na sedenie) odovzdal dnes o 8.00 hod. primátor mesta Žilina do užívania Žilinčanom.
 
Mesto aj vďaka príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (príspevok vo výške 76,50 % – 23 000 eur; zvyšok ceny auta 23,50 % – 7 063,60 eur uhradilo mesto Žilina) zakúpilo špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou plošinou Fiat Ducato, ktoré môžu využívať imobilní obyvatelia odkázaní na individuálnu prepravu osobným autom. Auto je vybavené špeciálne upraveným miestom pre transport dvoch invalidných vozíkov. Tzv. „sociálny taxík“ je k dispozícii na území mesta Žilina v pracovných dňoch, a to v pondelok – štvrtok v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. a v piatok v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. Objednávku na prepravnú službu nahlási žiadateľ vždy vopred, najneskôr 24 hodín pred poskytnutím prepravnej služby, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. na tel. č.: + 421 905 300 123.

Náklady na prevádzku „sociálneho taxíka“ bude mesto uhrádzať sčasti zo svojich prostriedkov a sčasti z prostriedkov žiadateľov o túto službu. Zo strany žiadateľa bude výška úhrady 0,50 eur za kilometer prepravnej vzdialenosti. Použitie hydraulickej zdvíhacej plošiny nie je spoplatňované.

Žiadateľ o uvedený druh sociálnej služby musí podať žiadosť na Mestský úrad v Žiline. Podmienkou vyhovenia žiadosti je predloženie potvrdenia od lekára o ťažkom zdravotnom postihnutí žiadateľa alebo o nepriaznivom zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu a zároveň trvalý pobyt žiadateľa na území mesta Žilina. Žiadosť o prepravnú službu je možné prevziať osobne na Klientskom centre Mestského úradu v Žiline, prípadne na webovej stránke mesta Žilina. Bližšie informácie o prepravnej službe je možné poskytnúť na tel. č.: +421 905 300 123.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina