Súkromný investor plánuje prestavať Ružičkov dom, vyhlásil architektonickú súťaž


Foto: Súkromný investor plánuje prestavať Ružičkov dom, vyhlásil architektonickú súťaž

Dňa 23. marca 2017 vyhlásila spoločnosť Kreatim, s.r.o. z Bratislavy verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na prestavbu Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline. Termín odovzdania súťažných návrhov je do 14. júna 2017 do 15:00 hod. Ružičkov dom sa teda premení na bytový komplex, investor plánuje ponúknuť bytový dom spĺňajúci súčasné nároky na bývanie.

Zároveň však chce zachovať pôvodné funkcionalistické architektonické riešenie jeho autora Ing. arch. Michaela Maximiliána Scheera z roku 1931. „Svojim minimalistickým a pritom výrazným architektonickým riešením patrí tento objekt k najlepším dielam arch. M. M. Scheera a zároveň medzi najvýznamnejšie funkcionalistické stavby 30-ych rokov 20. storočia na území Žiliny,“ uvádza v súťažných podkladoch na stránkach archinfo.sk vyhlasovateľ.

Na mieste Domu diecéznej charity má vzniknúť nový polyfunkčný dom

Spolu s Ružičkovym domom plánuje investor využiť aj budovu Domu diecéznej charity, s ktorou susedí. Na jej mieste plánuje vybudovať polyfunkčný dom s orientáciou smerom do Predmestskej ulice, keďže súčasná budova je navrhovaná, podľa podkladov, na asanáciu.

„V priebehu 20. storočia stavebnými úpravami stratil svoje architektonické kvality a jeho dispozičné a stavebné riešenie nedáva v súčasnosti predpoklady na nové využitie požadované vyhlasovateľom súťaže – na bytový dom s občianskou vybavenosťou v parteri orientovanom do Predmestskej ulice,“ spresňuje vyhlasovateľ súťaže.

Dom bol postavený ešte v roku 1907. Riešené územie sa nachádza nedaľeko Mestského úradu a v blízkosti centra, je taktiež v kontakte s Mestskou pamiatkovou rezerváciou Žilina. Z celkového počtu bytov by až cca 60 % mali tvoriť jedno a dvojizbové byty. Zvyšok by mali byť byty trojizbové, len približne 5 % budú štvorizbové byty.

Vyhlasovateľ od súťaže návrhov očakáva návrh bloku dvoch polyfunkčných bytových domov, ktorý svojim architektonickým, funkčným a ekonomicky efektívnym riešením vytvorí obytný komplex doplnený o také zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré sú nenáročné na dopravnú obsluhu a parkovanie, a nebudú kolidovať s hlavnou obytnou funkciou.


Pre autorov návrhov návrhov, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú udelené finančné ceny:

1. cena 5 000,00 €
2. cena 3 000,00 €
3. cena 2 000,00 €


Prečítajte si viac: