Mesto nakúpi nové tabuľky pre označovanie ulíc, poslúžia pri výmene aj vzniku nových značení


Foto: Mesto nakúpi nové tabuľky pre označovanie ulíc, poslúžia pri výmene aj vzniku nových značení

Mesto Žilina vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na dodanie tabuliek so súpisným číslom a tabuliek s názvom ulice. Plánuje spolu obstarať 200 kusov z pozinkovaného plechu. Milimeter hrubé tabuľky, polepené nereflexnou priesvitnou fóliou, sú identické s tými, ktoré mesto využíva dnes na označenie ulíc a čísel.

Ako sme zistili od hovorcu mesta, tabuľky poslúžia ako náhradné pri výmenach poškodených kusov a takisto v prípadoch, kedy vzniknú nové ulice alebo súpisné čísla. Mesto ich teda nakupuje najmä do zásoby. „Tabuľky budú identické, teda budú mať rovnaký štýl písma, farbu ako tie doteraz, aby bola zachovaná jedna línia. Vysúťažené tabule budú zatiaľ uskladnené do zásoby. V prípade potreby nová tabuľa nahradí starú alebo bude použitá ako úplne nové značenie ulíc alebo súpisného čísla,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

To, či začnú v Žiline hromadne pribúdať nové ulice, je zatiaľ otázne. Napriek tomu, že ceny bytov rástli raketovo a stavebný boom pokračuje, počet prihlásených obyvateľov sa podľa aktuálnej štatistiky mierne znížil. Ku dňu 28. februára 2017 bol počet obyvateľov Žiliny a prímestských častí 83 330. Z tohto počtu je 40 266 mužov, 43 064 tvoria ženy. V porovnaní so štatistikou k rovnakému dátumu v minulom roku ide o mierny pokles - presnejšie o 176 obyvateľov.


Za poklesom však môže byť aj fakt, že množstvo občanov si neprihlasuje trvalý a prechodný pobyt podľa skutočnosti. Pred dvoma rokmi mali obyvatelia Brodna, Zádubnia a Žilinskej Lehoty možnosť navrhnúť a pripomienkovať názvy ulíc, keďže vtedajšie vychádzali ešte z roku 1986 a neboli oficiálne uvedené do života.


Prečítajte si viac: