Navrhnite názvy ulíc v Brodne, Zádubní a Žilinskej Lehote!


Foto: Navrhnite názvy ulíc v Brodne, Zádubní a Žilinskej Lehote!
Galéria: 3 fotky

V žilinských mestských častiach Brodno, Zádubnie a Žilinská Lehota môžu ich obyvatelia pripomienkovať navrhnuté názvy ulíc a verejných priestranstiev, ktoré pripravila názvoslovná komisia. Rovnako, ako tomu bolo pred dvoma rokmi v mestskej časti Zástranie.

Návrhy sú takmer 30 rokov staré, obyvatelia mestských častí ich môžu pripomienkovať

Návrh na pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v mestských častiach Brodno, Zádubnie a Žilinská Lehota vychádza ešte z materiálu Okresnej názvoslovnej komisie v Žiline z roku 1986. Vtedy navrhnuté názvy však doteraz neboli oficiálne uvedené do života. Obyvatelia týchto mestských častí môžu navrhnuté názvy pripomienkovať, prípadne môžu navrhnúť iný názov ulice podľa miestnych zvyklostí. Svoje pripomienky môžu občania adresovať príslušným mestským poslancom alebo ich zasielať na mestský úrad do 31. marca 2015.

Návrhy názvov ulíc a verejných priestranstiev budú zverejnené na informačnej tabuli pred budovou mestského úradu, na verejnej tabuli mestskej časti, vo vozidlách MHD jazdiacich do Brodna, Zádubnia a Žilinskej Lehoty, ako aj na internetových stránkach mesta www.zilina.sk. Po zapracovaní pripomienok verejnosti pripraví Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline návrh všeobecne záväzného nariadenia na rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí schvaľujú všetky nové názvy ulíc a verejných priestranstiev v celej Žiline.

zdroj: TS Mesto Žilina
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu