Martinská knižnica zrušila besedu alternatívneho magazínu Zem&Vek, záujem o ňu nemá ani kraj


Foto: Martinská knižnica zrušila besedu alternatívneho magazínu Zem&Vek, záujem o ňu nemá ani kraj

Turčianska knižnica v Martine, ktorá je príspevkovou organizáciou zriadenou Žilinským samosprávnym krajom, zrušila besedu s čitateľmi, ktorú plánoval organizovať časopis Zem&Vek. Ten je známou živnou pôdou pre konšpiračné teórie, a sám seba označuje za alternatívny pohľad na vybrané témy v spoločnosti. Na plagáte k akcii sa objavilo logo knižnice aj samotného kraja.

„Je to možné, že Žilinský samosprávny kraj oficiálne podporuje akcie, ktoré organizuje magazín spochybňujúci súčasnú vedu a prezentuje nebezpečné konšpirácie, napríklad o očkovaní či stokrát vyvrátených chemtrails?“ pýtal sa rozhorčene čitateľ, ktorý nás na plagát s logom kraja upozornil.

Hosťom boli šéfredaktor Tibor Eliot Rostas a jeho zástupca Marián Benka. Ako špeciálny hosť sa mal objaviť Artur Bekmatov, prezentovaný ako reportér z Ukrajiny.


Kraj aj knižnica podujatie zrušili, nechcú sa podieľať na jeho organizácii

Na základe viacerých podnetov od ľudí však knižnica besedu zrušila, pričom jasne deklarovala, že nemá záujem spolupodieľať sa na organizácii takétoho podujatia. „Beseda, ktorá sa mala uskutočniť 21.3.2017, je zrušená, v priestoroch Turčianskej knižnice sa neuskutoční. Žilinský samosprávny kraj a Turčianska knižnica nemajú záujem byť spoluorganizátormi podujatia,“ uviedla v odpovedi na sťažnosť Turčianska knižnica.

Samotný časopis to považuje za cielený útok malej skupiny, vyzýva čitateľov na hromadné posielanie e-mailov so sťažnosťami.

“Preto vás žiadame a prosíme zároveň - zabráňme tomu veľmi rozhodne a včas. Stačí veľmi málo. Zahrňte tieto úrady (nie knižnice) svojimi e-mailami, v ktorých predmete uvediete: SŤAŽNOSŤ NA ZRUŠENIE BESEDY. Úrady sa vašimi podnetmi budú musieť zaoberať. Úprimne veríme, že vašich e-mailov nebudú len desiatky. Svoje sťažnosti tentoraz adresujte na kontakty VÚC,“ uviedol časopis na svojej fanpage na Facebooku.

Časopis, ktorý je v súkromnom vlastníctve, považuje zrušenie besedy za útok na slobodu slova, pričom nespresňuje, na základe čoho by mala byť knižnica povinná podieľať sa na organizácii takéhoto podujatia „Ak všetkým týmto tlakom na obmedzovanie prejavu nepovieme zavčas nie, celkom pravdepodobne budeme čoskoro na slobodu slova už len spomínať,“ uvádza v statuse na sociálnej sieti.

Feburárové besedy v Nitre a Ružomberku taktiež zrušili - z objektívnych dôvodov aj pre nefunkčné kúrenie

Zástupcovia časopisu mali diskutovať s čitateľmi počas februára aj v Nitre a Ružomberku, v oboch miestach im inštitúcie oznámili, že besedy rušia. V prvom prípade uviedla knižnica v Nitre ako príčinu objektívne dôvody. „Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Vám oznamuje, že  objektívnych dôvodov ruší pripravovanú besedu s pánom Rostasom a pánom Benkom, ktorá sa mala uskutočniť dňa 8.2.2017 o 17.00 hod. v priestoroch knižnice. Za pochopenie ďakujeme.“

Naopak, v Bjornsovom dome v Ružomberku bolo dôvodom zrušenia viacerých podujatí nefunkčné kúrenie. „S poľutovaním vám musím oznámiť, že v Bjornsonovom dome nastala havária vykurovacieho plynového kotla a z tohto dôvodu sme boli nútení zrušiť všetky zazmluvnené prenájmy, vrátane vášho na deň 9.februára.2017“

 

Prečítajte si viac: