Niektorým obyvateľom Hájika sa zmenila farba plameňa zemného plynu na oranžovú


Foto: Niektorým obyvateľom Hájika sa zmenila farba plameňa zemného plynu na oranžovú

Čitateľ zo sídliska Hájik nás upozornil, že v uplynulom týždni si všimol malú zmenu pri horení zemného plynu na sporáku v domácnosti. Farba plameňa bola podľa jeho slov už niekoľko dní oranžová, namiesto pôvodnej modrej. Pripisoval to možným zmenám v zložení zemného plynu, nebo si však istý a preto nás poprosil, či by sme nezistili viac. Situáciu si navyše preveroval aj u ďalších susedov, ktorí mu potvrdili zmenu farby plameňa.

My sme oslovili priamo spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., kde nám manažér externej komunikácie Milan Vanga odpovedal na otázky. „Po prijatí Vašich otázok sme ihneď preverili situáciu v Žiline. Zo strany našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, nedošlo k žiadnym zmenám v zložení zemného plynu alebo pridávaného odorantu.“

Distribuovaný zemný plyn je podľa slov manažéra externej komunikácie štandardnej kvality. Uviedol však, že za plynové zariadenia (prípojky a spotrebiče vo vlastníctve odberateľov zemného plynu) a ich nastavenie, už spoločnosť SPP nezodpovedá. Farbu plameňa od modrej k oranžovej väčšinou ovplyvňuje správnosť nastavenia pomeru plyn-vzduch na horáku. Čím viac je vzduchu, tým je farba bližšie k oranžovej.

„Zafarbenie plameňa do oranžova je pravdepodobne spôsobené nesprávnym nastavením horákov u jednotlivých odberateľov zemného plynu,“ spresnil Milan Vanga. Ďalej uviedol, že v plynárenských zariadeniach spoločnosti - plynovodoch, je štandardná kvalita zemného plynu.

Nakoľko náš čitateľ preveroval zmenu farby plameňa aj u ďalších piatich susedov a získal rovnaký výsledok, je otázne, či u všetkých týchto odberateľov došlo v rovnakom čase k nesprávnemu nastaveniu horákov, alebo sa krátkodobo ocitla v plynovom potrubí aj iná latka - vzduch, ktorý spôsobil zafarbenie. Situácia sa po zhruba troch dňoch opäť vrátila do normálu a plameň je opäť modrý.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu