Už zajtra budú hlasovať poslanci o kúpe korytnačky, primátorovo veto zrejme neprelomia


Foto: Už zajtra budú hlasovať poslanci o kúpe korytnačky, primátorovo veto zrejme neprelomia Foto: ilustračné

Už zajtra, 12. decembra 2016, prebehne posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Jedným z jeho bodov bude aj návrh na uznesenie, ktorým by poslanci prelomili veto primátora Igora Chomu, a potvrdili uznesenie č. 198/2016 k Nadobudnutiu športovej haly na Bôriku.

To sa zrodilo na novembrovom zastupiteľstve, kedy 19 poslancov hlasovalo za návrh Martina Kapitulíka, doplnený o návrhy poslancov Plešingera a Juriša. Následne oznámil dňa 14. novembra 2016 na zasadnutí mimoriadnej mestskej rady primátor Igor Choma svoj úmysel uznesenie nepodpísať. Dôvodom je podľa jeho slov zjavná nevýhodnosť uznesenia, k čomu uviedol 20 dôvodov. 

Prehľad hlasovania poslancov na 19. zastupiteľsve v novembriBližšie informácie k primátorovmu rozhodnutiu a všetkých 20 bodov sme priniesli v tomto článku

Mestskí poslanci sa mohli o aktuálnom stave unikátnej haly presvedčiť dňa 23. novembra 2016, kedy ich na obhliadku pozval súčasný majiteľ George Trabelssie. Zúčastnila sa jej väčšina poslancov spolu s niektorými zamestnancami mesta. Na mieste sme boli aj my, nižšie si môžete pozrieť dva videozáznamy

Obhliadka športovej haly poslancami MZ

Posted by Žilinak.sk on 23. november 2016


Obhliadka športovej haly 2.časť


Posted by Žilinak.sk on 23. november 2016


Zároveň prebehla dňa 24. novembra, teda deň po prehliadke, diskusia v OZ Proti korupcii, z ktorej záznam je verejne dostupný na YouTube. Nižšie si ho môžete pozrieť, je rozdelený na dve časti. 


Predkladateľ sa pokúsi veto prelomiť, potrebuje opäť 19 hlasov

Návrh na uznesenie predkladá do zajtrajšieho rokovania zastupiteľstva Martin Kapitulík, ktorý od začiatku komunikoval so súčasným majiteľom a pripravil aj pôvodný návrh. Na prelomenie primátorovho veta je potrebný rovnaký počet hlasov “ZA” ako pri novembrovom hlasovaní.

Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený primátorom, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Predložený návrh obsahuje aj odpovede na 20 bodov, ktoré predložil primátor. Nižšie si ho môžete pozrieť v plnom znení.Pri počte 31 mestských poslancov predstavuje trojpätinovú väčšinu práve 19 hlasov. Časť poslancov, ktorí figurujú pod klubom nezávislých poslancov NEKA, vydalo stanovisko, z ktorého vyplýva, že pre rozhodnutie v tejto veci potrebujú viac času a podkladov. Zastupiteľský zbor tak pravdepodobne neprelomí primátorovo veto na tomto zasadnutí, o hale by sa mohlo rozhodnúť začiatkom budúceho roka.

Predkladateľ Martin Kapitulík na sociálnej sieti zverejnil odkaz na úložisko, na ktorom sa nachádza množstvo materiálov k športovej hale. „Dúfam, že týmto skončia všetky fámy o tom, že poslanci nemajú dostatok podkladov na zodpovedné rozhodnutie o osude Športovej haly na Bôriku. Na takmer 500 stranách tu nájdete posudky, projekty, štúdie, rozpočty, vizualizácie, stanoviská štátnych orgánov a množstvo ďalších dokumentov. Správnosť technickej dokumentácie potvrdil aj autor Korytnačky Lajo Kupkovič. Koľko ďalších papierov a zbytočne premrhaných rokov kolegovia ešte potrebujú, aby sa rozhodli? Ja budem 12.decembra hlasovať ZA Korytnačku!“ uviedol Kapitulík.

Odkaz na úložisko s materiálmi - https://drive.google.com/drive/folders/0B56S7MDc_em0c0hoSWlQWHlFX0U

Stanovisko klubu nezávislých poslancov NEKA v plnom znení

-    našim cieľom je, aby Žilinčania dostali reálny, funkčný, kvalitný športový objekt a to čo najskôr
-    myslíme si, že športová hala na Bôriku patrí k Žiline, je súčasťou jej histórie a podľa nás je jej odkúpenie a rekonštrukcia v súčasnosti najschodnejším a najrýchlejším riešením v situácii, kedy mesto Žilina nemá dôstojnú viacúčelovú halu slúžiacu pre potreby športu a kultúry
-    veľmi citlivo a pozitívne vnímame jej architektonickú hodnotu, jej polohu, dostupnosť ako tiež to, že napriek súčasnému stavu si zachovala vysoký potenciál a preto sme pripravený zasadiť sa o jej zachovanie a vrátenie Žilinčanom
-    súčasná diskusia ohľadom športovej haly na Bôriku, jej budúcnosti a jej prípadného opätovného získania do vlastníctva mesta je podľa nás neprimerane emocionálna a spolitizovaná a miesto vecnej argumentácie sa v niektorých médiách a na internete stala miestom vzájomného osočovania a urážania
-    ako  poslanci mesta odmietame akýkoľvek nátlak pri rozhodovaní o majetku mesta
-    rešpektujeme postavenie a zodpovednosť primátora mesta,  ako aj  objektívnosť niektorých jeho výhrad, pre ktoré uznesenie nepodpísal
-    preto v tejto situácii napriek tomu, že odkúpenie a rekonštrukciu športovej haly na Bôriku považujeme za najprijateľnejšie a finančne najefektívnejšie riešenie pre zásadné zlepšenie podmienok pre halové športy, nie sme za znovuotvorenie tohto bodu na najbližšom zastupiteľstve, pretože by to opäť znamenalo zbytočný konflikt a konfrontáciu bez akéhokoľvek výsledku. Nevidíme zmysel nasilu pretláčať niečo v situácii keď primátor a vedenie mesta nesúhlasí a keď sa nevyčerpali všetky možnosti odborného dialógu.

Aby diskusia zostala v polohe odborných argumentov, aby mestské zastupiteľstvo mohlo v čo najkratšom čase zodpovedne rozhodnúť a aby súčasný majiteľ ako aj Mesto Žilina mali možnosť preukázať, že chcú situáciu nezaujate riešiť, požadujeme poslancom mestského zastupiteľstva v čo najkratšom čase, najneskôr však do zasadnutia mestského zastupiteľstva vo februári 2017, predložiť:

1.    Stanoviská k pôvodnému / novému statickému posudku a znaleckému posudku o kúpnej cene haly, ktoré budú akceptované ako terajším majiteľom haly tak aj Mestom Žilina,
2.    Náklady na rekonštrukciu a uvedenie haly do prevádzky,
3.    Stanovisko príslušného pracoviska Žilinskej univerzity k dopravnej obslužnosti haly  v režime dennej prevádzky a v režime prevádzky v špičkovej kapacite využiteľnosti v súlade s dopravným generelom mesta,
4.    Návrh riešenia parkovania v zmysle STN pre potreby bežnej prevádzky a pre potreby využitia  kapacity haly v špičke, ktoré bude akceptované ako terajším majiteľom haly tak aj Mestom Žilina,
5.    Štúdiu uskutočniteľnosti ( štúdiu postupnej rekonštrukcie haly s termínmi jednotlivých krokov, využiteľnosť haly z pohľadu športu a kultúry, prípadne iných aktivít – výstavy, veľtrhy…,  predpokladané náklady na základnú prevádzku haly ... )

a zároveň vyzývame majiteľa haly ako aj vedenie mesta Žilina, aby sa pokúsili súčasnú situáciu  riešiť bez  naťahovania času a zbytočných obštrukcií, v prospech obyvateľov nášho mesta a to predovšetkým športovej verejnosti.
 
Sme si vedomí, že v prípade športovej haly na Bôriku neexistuje  jednoduché  riešenie. Športová hala na Bôriku bola ešte v roku 2006 mestským majetkom. Ani jeden zo súčasných poslancov nášho Klubu nezávislých poslancov NEKA, ktorý sedel v mestskom zastupiteľstve v čase predaja haly do súkromných rúk v roku 2006, nehlasoval za odpredaj haly.

Napriek tomu, že sme nespôsobili to, v akom právnom a technickom stave sa táto hala v súčasnosti nachádza, myslíme si, že je povinnosťou všetkých súčasných mestských poslancov hľadať prijateľné riešenie tak, aby sa zlepšil nevyhovujúci  stav športových objektov v meste Žilina. Do úvahy pritom musíme brať skutočnosť, že Mesto Žilina, podľa nám dostupných informácií, nevlastní  v súčasnosti v podstate žiadne dostatočne veľké pozemky, kde by podobný objekt mohol stáť a že finančné možnosti mesta na výstavbu úplne nových objektov sú obmedzené.

Sme presvedčení, že naša požiadavka na predloženie vyššie uvedených podkladov je oprávnená a správna a je cestou, ako sa dohodnúť a rozhodnúť tak, aby Žilinčania mohli čo najskôr užívať reálny, funkčný a kvalitný športový objekt.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu