Primátor nepodpísal uznesenie Mestského zastupiteľstva o kúpe športovej haly


Foto: Primátor nepodpísal uznesenie Mestského zastupiteľstva o kúpe športovej haly Foto: TS Mesto Žilina

Na mimoriadnom rokovaní mestskej rady, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2016, nepodpísal primátor Igor Choma uznesenie, ktoré vzišlo z posledného Mestského zastupiteľstva v Žiline. To sa konalo 7. novembra a poslanci na ňom, okrem iného, schválili aj uznesenie č. 198/2016 o možnom opätovnom nadobudnutí Športovej haly na Bôriku do majetku mesta Žilina.V súčasnosti patrí tzv. Korytnačka do majetku spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., ktorej spoločníkom je George Trabelssie. Primátor už krátko po hlasovaní poslancov, kedy 19 z 29 prítomných hlasovalo za pozmenené uznesenie, avizoval, že ho nepodpíše. Využil pritom svoje zákonné právo, ktoré mu umožňuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení.

Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.


„Rozhodne nie som proti tomu, aby Športová hala na Bôriku, tzv. Korytnačka, znova patrila mestu. A nie je to ani žiadna snaha o politikárčenie alebo chuť s niekým neustále bojovať. Avšak uznesenie tak ako bolo schválené, je z viacerých dôvodov, ktoré som komunikoval na mestskej rade, pre mesto nevýhodné. Ja chcem naopak dosiahnuť, aby na tejto transakcii mesto netratilo,“ uviedol po rokovaní mestskej rady Igor Choma.

Na mestskej rade sa zúčastnilo 8 z 10 členov, chýbali poslanci Barčík a Juriš

„Som naozaj rád, že členovia mestskej rady, ktorí na jej pondelkové rokovanie prišli, odložili politiku bokom a venovali sa problému čisto po odbornej stránke. Z tohto rokovania vzišlo viacero dobrých, korektných a konštruktívnych podnetov a záverov, ktorým sa budem ďalej venovať,“ uzavrel primátor Igor Choma.

Podľa dostupných informácií prebehla dnes doobeda prehliadka priestorov ŠH na Bôriku, do budúcnosti by mohli byť stanovené aj termíny pre prehliadku verejnosti. Predkladajúci poslanci sa budú teraz pokúšať prelomiť primátorovo veto, k čomu potrebuju trojpätinovú väčšinu poslancov.

Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený primátorom, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.


To, či hala prejde do majetku mesta a za akých podmienok, sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou dozvieme na poslednom tohtoročnom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 12. decembra. Igor Choma zároveň na tlačovej konferencii v pondelok 14. novembra uviedol aj dôvody, pre ktoré sa rozhodol uznesenie nepodpísať. Celý materiál si môžete pozrieť nižšie.


Prečítajte si viac: