Mestskí poslanci vo štvrtok mimoriadne zasadnú, budú riešiť situáciu občanov vyhorenej bytovky


Foto: Mestskí poslanci vo štvrtok mimoriadne zasadnú, budú riešiť situáciu občanov vyhorenej bytovky Foto: ilustračné

Na deň 27. októbra 2016 zvolal primátor mesta Žilina Igor Choma mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorého jediným bodom bude riešenie vzniknutej mimoriadnej situácie v súvislosti s požiarom obytného domu na Bratislavskej ulici. Ako sme vás informovali už včera, podľa posudku statika je budova v zlom stave a pravdepodobne ju bude musieť mesto Žilina zbúrať.


Cieľom zastupiteľstva bude dočasne vyriešiť situáciu 93 občanov, ktorí sú po požiari bez strechy nad hlavou. V jednom z bodov návrhu uznesenia sa spomína strop 150 tisíc eur, do ktorého by v prípade schválenia bolo možné realizovať riešenie mimoriadnej situácie. ”...primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, a to výhradne spojeným s riešením tejto mimoriadnej situácie…” uvádza materiál, ktorý budú poslanci prerokovávať.Dlh je viac ako pol milióna eur, mesto môže poskytnúť dočasné prístrešie


Ak by nedošlo k alokácii týchto prostriedkov a možnosti využiť ich na riešenie mimoriadnej situácie, mesto Žilina nebude môcť pružne reagovať na finančý vývoj a takisto by nemuselo byť schopné plniť si svoje záväzky vzniknuté ako následok mimoriadnej situácie. Materiál zároveň jasne vymedzuje, že k 30.9.2016 eviduje správcovská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. dlh vo výške 555 703,06 € na ulici Bratislavská 505/54 a 505/56. Dlh na nájomnom, teda istina, predstavuje 179 062,25€.

Zároveň by malo zastupiteľstvo splnomocniť Igora Chomu na to, aby mohol vykonávať všetky právne a iné úkony súvisiace s riešením mimoriadnej situácie na území mesta Žilina - konkrétne na ulici Bratislavská. Poslanci budú takisto prerokovávať možnú pomoc vo forme dočasného prístrešia (napríklad obytných stanov alebo kontajnerov).

Navrhované umiestnenie dočasného prístrešia
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu