Základy a strecha bytovky na Bratislavskej sú poškodené, mesto ju pravdepodobne zbúra


Foto: Základy a strecha bytovky na Bratislavskej sú poškodené, mesto ju pravdepodobne zbúra

Podľa našich informácií bolo dnes ukončené posudzovanie obytnej budovy na Bratislavskej ulici, pričom zo záverov statika vyplýva, že budovu bude nutné opraviť v základoch a taktiež bude potrebné vymeniť strechu, ktorá utrpela škody pri požiari. K tomuto prípadu bude na štvrtok 27.10.2016 zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo na Radnici mesta Žilina.

Bytový dom na Bratislavskej ulici po požiari nie je možné užívať bez sanácie, konkrétne by bola potrebná výmena strešnej konštrukcie, opravy konštrukcií v mieste dažďových zvodov, zosilnenie v základovej škáre, vyčistenie suterénnych priestorov, aby nepokračovala kontaminácia muriva agresívnym prostredím a oprava suterénneho muriva a muriva prízemia.

Krízový štáb mesta Žilina predložil primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi správy o technickom stave požiarom poškodenej bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline, ako aj o aktuálnej situácii ľudí, ktorí dom doteraz obývali. Stav bytového domu je na základe statického posúdenia alarmujúci.


Keďže obyvatelia bytového domu si tento stav spôsobili sami a nevytvárali si fond opráv, mesto Žilina nemôže pristúpiť k jeho oprave, táto by totiž bola fakticky hradená z peňazí ostatných Žilinčanov. Dom sa s najväčšou pravdepodobnosťou asanuje, pretože oprava domu by bola finančne náročná a nehospodárna. Obyvatelia tohto domu vytvorili voči mestu Žilina dlh, ktorý vrátane príslušenstva dosahuje hodnotu 557 000 eur.

Mesto Žilina v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytne obyvateľom iba nevyhnutnú a okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou.

“Nikto z obyvateľov domu nemá platnú nájomnú zmluvu, preto si ubytovanie budú musieť zabezpečiť svojpomocne. V nevyhnutnom prípade môžeme v rámci povinností samosprávy poskytnúť ľuďom dočasné ubytovanie v stanoch, ktoré budú opäť umiestnené na Bratislavskej ulici. Títo obyvatelia nemajú ani nárok na pridelenie mestského nájomného bytu. Na štvrtok 27. októbra 2016 o 10.00 hod. som zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo, aby poslanci odsúhlasili vytvorenie „finančnej rezervy“ na krytie výdavkov spojených s mimoriadnou situáciou. Samozrejme, že tieto výdavky mesta budeme žiadať následne refundovať,“ dodal Igor Choma.

 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: