Mesto Žilina ocenilo významné osobnosti za rok 2015


Foto: Mesto Žilina ocenilo významné osobnosti za rok 2015 Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili a tvorili. V pondelok 6. júna 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam za rok 2015.

Na základe návrhov priamo od občanov boli ocenení: Vladimír Šupka, Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová a Michal Harant „in memoriam“.

Nominácie zasielali občania mesta v priebehu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov, preto bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností. Komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pracovníkov Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií hlasovaním vybrala päť osobností, ktorých ocenenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16. mája 2016.

Čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú obetavú pedagogickú a riadiacu prácu v školstve si prevzal:

  • Mgr. Vladimír Šupka

Cenu mesta Žilina za prínos pre slovenskú vedu, vysoké školstvo a najmä pre Žilinskú univerzitu získal:

  • prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzali:


  • Mgr. Peter Cabadaj – za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny
  • MUDr. Štefan Köhler, MPH – za obetavú prácu lekára a riadiacu prácu v zdravotníctve
  • Ing. Milena Prekopová – za prácu v Nadácii Polis a vytváranie dialógu medzi ľuďmi

„Veľmi ma teší, že v Žiline pôsobili alebo pôsobia dnes ocenené osobnosti. Každá alebo každý z nich vynikol v inej oblasti, v ktorej pôsobil alebo pôsobí. Žilinčania si vážia ich prácu, úsilie a tvorivosť, ktorou často reprezentujú naše mesto i celé Slovensko,“ povedal Igor Choma počas odovzdávania ocenení.

Slávnostnú atmosféru umocnil hudobný program, ktorý pripravili Peter Vaňouček, Nela Horváthová – Tichavská, Branislav Bačo, Miroslav Baloga a Matúš Dobeš. Jednotlivé skladby si vybrali samotní ocenení. Na úvod nechýbala úprava ľudovej piesne s príznačným názvom „Žilinská brána“ – ktorá je neoficiálnou žilinskou hymnou.

“Je mi cťou odovzdať najvyššie mestské ocenenia týmto ľuďom za prácu v mene obyvateľov nášho mesta,” uzavrel primátor Choma.

Informácie o všetkých ocenených osobnostiach mesta Žilina nájdete na stránkach mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii „Mesto“ v článku:

Prehľad ocenených osobností mesta Žilina. (Priamy odkaz: http://www.zilina.sk/co-sa- urobilo/93/).


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Žilina