Prácu mestského úradu definuje nový etický kódex


Foto: Prácu mestského úradu definuje nový etický kódex

Mestský úrad v Žiline prijal Etický kódex zamestnanca Mesta Žilina, ktorým sa budú riadiť všetci jeho zamestnanci. Etický kódex zaväzuje mestských úradníkov k otvorenému prístupu, slušnosti a profesionálnosti nielen voči kolegom, ale najmä voči občanom, pri riešení ich záležitostí a požiadaviek. Tento verejný dokument je voľne prístupný aj na webovej stránke Mesta Žilina.
Už zo samotného sloganu Mesta Žilina „Mesto s tvárou“ je zrejmé, že poslaním Mestského úradu v Žiline je pomáhať občanom mesta a pričiniť sa o efektívne fungovanie samosprávy. Každá moderná inštitúcia v súčasnej dobe, ktorá slúži pre prospech verejnosti, by mala disponovať takýmto dokumentom, z ktorého je jasné jej poslanie a správanie sa jej zamestnancov. Etický kódex zamestnanca Mesta Žilina nerieši len správanie sa zamestnanca úradu voči verejnosti, ale na základe neho je možno predpokladať smerovanie inštitúcie, ktorá reprezentuje mesto Žilina. Mestský úrad a jeho zamestnanci slúžia záujmom verejnosti, preto je Etický kódex zamestnanca Mestského úradu v Žiline sprievodnou príručkou v komunikácii s verejnosťou.

„Veľmi ma teší, že Etický kódex zamestnanca Mesta Žilina sa stal realitou, pretože morálne vystupovanie zamestnanca tejto inštitúcie je prejavom reprezentácie samosprávy a plnením jej poslania. Budem rád, ak tento dokument budú občania vnímať ako základný pilier posilnenia identity nášho mesta aj v oblasti vzťahov, a to nielen vo vnútri samosprávy, ale aj navonok smerom k občanom,“ podotkol primátor mesta Žilina Igor Choma.

Základným cieľom Etického kódexu zamestnanca je zadefinovať správanie sa inštitúcie a tak poskytovať služby samosprávy cez svojich zamestnancov verejnosti v rámci kompetencií stanovených zákonom a kompetencií prenesených na mesto štátom. Výsledkom úsilia zamestnancov úradu bude zabezpečiť správu mesta a podporovať ďalší rozvoj mesta v prospech všetkých občanov.

Kódex nájdete tu: http://www.zilinak.sk/assets/docs/eticky_kodex_zamestnanca_mesta_zilina.pdf

Prečítajte si viac: