Žilinská župa rozdá 330-tisíc eur. Podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života či klímy


Foto: Žilinská župa rozdá 330-tisíc eur. Podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života či klímy Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Žilinský samosprávny kraj aj tento rok podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života, klímy či životného prostredia na jeho území. Župa vo svojom rozpočte vyčlenila na dotácie sumu 330-tisíc eur, ktorá je rozdelená do dvoch programov.

Záujemcovia môžu aktuálne predkladať žiadosti o dotácie z programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 1/2024. Mali by sa však poponáhľať, výzva totiž ostáva otvorená len do 29. februára.


„Z dotačného programu budú podporené projekty, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+,“ priblížila župa s tým, že podporí činnosti v nasledujúcich oblastiach:


  • riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine,
  • komunitné služby,
  • posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb,
  • zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti,
  • zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb,
  • podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií.

O financie z tejto výzvy je možné požiadať len raz. Uchádzačmi môžu byť fyzické osoby, právnické osoby ako neziskové organizácie, záujmové či občianske združenia, nadácie a podobne, ako aj obce. Žiadateľ musí sídliť v Žilinskom kraji.

„Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 900 eur, maximálna výška 5-tisíc eur.  Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z krajských poslancov,“ doplnila župa.

Viac informácií nájdete na tomto ODKAZE.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu