FOTO: Žilinskú plaváreň zmodernizujú, pribudnúť by mal nový bazén, tobogany či wellness zóna


FOTO: Žilinskú plaváreň zmodernizujú, pribudnúť by mal nový bazén, tobogany či wellness zóna
Galéria: 8 fotiek
Foto: coplanuje.zilina.sk

Žilinská plaváreň by v najbližších rokoch mala prejsť rozsiahlou modernizáciou. Informovalo o tom mesto na svojom webe coplanuje.zilina.sk, kde pravidelne uverejňuje všetky plánované, rozpracované aj dokončené projekty.

Pôvodná budova a areál Mestskej krytej plavárne Žilina vznikali v rokoch 1960 až 1963 podľa návrhu architekta Cimmermanna. Žilina sa tak stala prvým mestom v Československu, ktoré vybudovalo krytý 50-metrový olympijský bazén.

„Vzhľadom na intenzitu využitia a obmedzené kapacity jestvujúcej budovy mesto Žilina poverilo Úrad hlavného architekta Žilina spracovaním zadania pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na Revitalizáciu a dostavbu areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline,“ uvádza radnica.

Dvojkolová súťaž bola oficiálne vyhlásená v máji 2022. Jej cieľom bolo spracovanie urbanistického riešenia územia, ako aj projektovej dokumentácie na úpravu areálu a stavieb. Zmodernizovaná plaváreň by mala mať vyššiu kapacitu a ponúknuť širšiu škálu služieb s možnosťou celoročného využitia. Zvíťazil návrh od Michal Diviš Architekti s. r. o.

„Porota pozitívne hodnotila najmä hmotovo-priestorový návrh tréningového bazéna a jeho prepojenie s hlavnou bazénovou halou, ako aj jeho výškové osadenie na niveletu terénu, čím bolo eliminované zatienenie hlavnej bazénovej haly z východu. Z prevádzkového hľadiska bolo vyzdvihnuté nenásilné a neformálne oddelenie zážitkového bazéna od detskej zóny, ako aj jej umiestnenie do tichej/terminálnej polohy v rámci areálu,“ komentovala víťazný návrh porota.Architekti okrem toho v štúdii zahrnuli detskú zónu so samostatným občerstvením a hygienickým zariadením v blízkosti. V novom multifunkčnom objekte pozdĺž západnej hrany pozemku by zas mali byť prevádzkované služby ako wellness či reštaurácia. Na druhom podlaží budovy by bola pobytovo-rekreačná zóna, kde môže vzniknúť bar, bufet či fitness.

„Víťazný návrh je po prevádzkovej, ako aj formálnej stránke, zaujímavý a vyvážený. Architektonický koncept, použitý konštrukčný systém, materialita, povrchové úpravy , krajinársky koncept a tvarovanie hmôt citlivo dopĺňajú pôvodný objekt a tvoria vyvážený, vizuálne atraktívny a udržateľný koncept s možnosťou doplnenia funkcií na južnej strane areálu,“ uvádza mesto. Pri projekte navyše uverejnilo aj obrázky z víťazného návrhu.

Projekt Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk je aktuálne v štádiu dopracovania architektonickej štúdie, respektíve jej prvej etapy. Tou je prístavba nového 25-metrového krytého bazéna, ktorý by sa mal podľa plánov mesta začať budovať v roku 2028. Druhou etapou bude modernizácia kúpaliska, ktorá by mala byť realizovaná v rokoch 2029 až 2030. Mesto počíta s investíciou v hodnote 12 miliónov eur.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu