V Žiline vyzbierali na parkovnom necelých 200-tisíc eur za 3 mesiace. Využité budú na dopravu


Foto: V Žiline vyzbierali na parkovnom necelých 200-tisíc eur za 3 mesiace. Využité budú na dopravu Foto: Ilustračné foto

Začiatkom júna prevzalo mesto Žilina pod svoju správu parkovanie, s čím súvisí aj výber parkovného a vydávanie parkovacích kariet. Koľko peňazí sa podarilo vyzbierať počas prvých troch mesiacov od zavedenia novej parkovacej politiky?

V Žiline je aktuálne spoplatnené státie iba v centre, samospráva však plánuje zónu plateného parkovania čoskoro rozšíriť aj na sídliská. Zatiaľ sa však parkovné vyberá len v okolí historického jadra mesta.


Od 1. júna do 31. augusta zaplatili ľudia v parkomatoch, cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom SMS spolu 138 928 eur. Príjmy zo zakúpenia parkovacích kariet boli za rovnakú dobu 59 925 eur. Mesto však do budúcna počíta s vyššími sumami, keďže zatiaľ platia aj karty vydané Žilinskou parkovacou spoločnosťou. Celkovo teda do mestskej pokladnice pribudlo 198 853 eur.

Vedenie mesta zatiaľ nedokáže určiť, či z parkovania získalo viac financií, než počas predošlých rokov uvádzala Žilinská parkovacia spoločnosť. „Relevantne porovnávať príjmy bude možné až po skončení takzvaného prechodného obdobia (kým sa skončí platnosť parkovacích kariet od Žilinskej parkovacej spoločnosti, zároveň máme nový cenník a podobne),“ vysvetlila hovorkyňa Zuzana Fialová.

Mesto zároveň prisľúbilo, že o využití finančných prostriedkov z výberu parkovného bude informovať verejnosť. Keďže sú tieto peniaze viazané vo vytvorenom fonde mobility, môžu byť použité iba na výdavky súvisiace s dopravou. Na webovej stránke mesta venovanej parkovaniu existuje sekcia Fond mobility, kde sú zatiaľ uvedené možné účely využitia vyzbieraných financií.

„Konkrétne akcie a výšku výdavkov budeme postupne pridávať podľa schváleného rozpočtu. Prvé financie sme zapájali do rozpočtu už na poslednom mestskom zastupiteľstve (15 000 eur) a ďalšie navrhujeme do spracovávaného návrhu rozpočtu na rok 2024. Po jeho schválení na decembrovom mestskom zastupiteľstve informáciu zverejníme na webovej stránke parkovania,“ doplnila Zuzana Fialová.


Prečítajte si viac: