Obyvatelia Hlín majú od roku 2024 platiť za parkovanie. Ktoré sídliská budú ďalšie?


Foto: Obyvatelia Hlín majú od roku 2024 platiť za parkovanie. Ktoré sídliská budú ďalšie? Foto: Mesto Žilina

Počas dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline padla otázka o rozširovaní plateného parkovania do ďalších častí mesta. Položil ju poslanec Vladimír Randa v priebehu rokovania o zmenách vo všeobecne záväznom nariadení o parkovaní.

Randa sa počas diskusie opýtal, či samospráva plánuje od 1. januára 2024 spoplatniť parkovanie na sídlisku Hliny. Odpovedal mu vedúci Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Radoslav Vozárik.

„Volebný obvod č. 2 si vyčlenil finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie a následné rozšírenie zóny plateného parkovania. Počas jesene budeme mať projekt spracovaný, dáme ho na schválenie dopravnému inšpektorátu a tým pádom budeme pripravení osadiť dopravné značenie,“ uviedol Vozárik.Termín 1. januára je však podľa jeho vyjadrenia nereálny vzhľadom na legislatívne podmienky, procesy, ale aj počasie. V novembri ani decembri totiž nie je vhodný čas na inštaláciu zvislého dopravného značenia. V roku 2024 by však parkovanie na Hlinách malo byť spoplatnené, realistickým termínom by pritom bolo jarné obdobie.

Projekt dopravného značenia má na starosti žilinská univerzita. Po Hlinách by malo nasledovať sídlisko Hájik, kde chcú však najprv doplniť parkovacie miesta. Mesto následne pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie zóny plateného parkovania, ktorý by tiež mohol byť dokončený v priebehu budúceho roka. Po Hájiku chce vedenie mesta spoplatniť parkovanie aj na Solinkách a Vlčincoch.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Karol Čepec, ktorý vyzýval na lepšiu prezentáciu využívania prostriedkov z fondu mobility, čo bolo schválené na predošlom zastupiteľstve. Verejnosť by podľa neho už mala dostať informácie o tom, čo sa deje s peniazmi vyzbieranými za parkovanie.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: