VIDEO: V Žiline pribúdajú merače rýchlosti a intenzity dopravy. Ide o investíciu za 177-tisíc eur


Foto: VIDEO: V Žiline pribúdajú merače rýchlosti a intenzity dopravy. Ide o investíciu za 177-tisíc eur

V krajskom meste Žilina sa od septembra zvýši bezpečnosť a samospráva zároveň získa prehľad o intenzite premávky na všetkých vjazdoch do mesta. Za týmto účelom sa už na cestách postupne objavujú nové merače rýchlosti, ktoré motoristov upozorňujú pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti alebo im naopak ďakujú pri jej dodržiavaní. Zároveň pribúdajú aj merače intenzity premávky.

Ide o súčasť projektu s názvom „Moderné technológie v meste Žilina“, ktorý realizuje radnica v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 

Mesto po vyhlásení výsledkov verejného obstarávania ešte začiatkom roka 2023 podpísalo zmluvu so spoločnosťou ZTS Elektronika SKS, s. r .o.. Jej predmetom je dodanie meračov rýchlosti a meračov intenzity dopravy a následné zabezpečenie ich prevádzky po dobu päť rokov.

Merače rýchlosti by mali automaticky vytvárať záznamy o každom rozpoznanom vozidle s dátumom, časom prejazdu a aktuálnou rýchlosťou. Tieto musia následne v ľubovoľne nastavených intervaloch odosielať na dátové úložisko či server. Čitateľnosť z LED panelov má byť už od vzdialenosti 150 metrov a pri výpadku elektrickej energie musia fungovať minimálne 24 hodín zo záložnej batérie.


  Pokračovanie článku pod reklamou  

V prípade meračov intenzity premávky musí byť zabezpečené meranie rýchlosti vozidla až do 255 km/h, detekcia stojacich vozidiel aj detekcia áut idúcich v protismere či monitorovanie viacerých jazdných pruhov súčasne. 

Oba typy zariadení navyše musia mať laboratórny protokol o kalibrácii senzorov a presnosti meraných veličín. Súčasťou zákazky za 177-tisíc eur je tiež zabezpečenie prevádzky, technickej kontroly a technickej podpory po dobu 60 mesiacov. Z celkovej uvedenej sumy stojí technické vybavenie (merače) spolu 120 115 eur s DPH a prevádzka 57 600 eur vrátane DPH.

Kde budú merače umiestnené?

Merače rýchlosti

 • Tajovského (Park Ľudovíta Štúra)
  obojsmerne
 • Vysokoškolákov
  smer od Rosinskej cesty
 • M. R. Štefánika
  smer od Košickej ulice
 • P. O. Hviezdoslava (Hotel Polom)
  smer na ulicu 1. mája
 • Hôrecká cesta (križovatka s Mateja Bela)
  smer od obce Hôrky
 • Hlinská (zastávka MHD Hlinská)
  obojsmerne

Merače intenzity premávky

 • Vjazd od Tepličky nad Váhom
  dva jazdné pruhy
 • Vjazd od Rosiny
  jeden jazdný pruh
 • Vjazd od diaľnice D1 (privádzač)
  dva jazdné pruhy
 • Vjazd od Lietavskej Lúčky
  jeden jazdný pruh
 • Vjazd od Hôrok
  jeden jazdný pruh
 • Vjazd od diaľnice D3 (privádzač)
  dva jazdné pruhy
 • Vjazd od Kysuckého Nového Mesta
  tri jazdné pruhy
 • Vjazd od Mojšovej Lúčky
  jeden jazdný pruh

Prečítajte si viac: